ผู้ว่าราชการจังหวัดปราจีนบุรีเปิดโครงการเผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับรัฐธรรมนูญและการเลือกตั้ง
เนื้อหากิจกรรมโดยย่อ : วันนี้ 1 มิถุนายน 2561 ที่ห้องประชุมคอนเวนชั่นฮอลล์ โรงแรมทวารวดี รีสอร์ท อำเภอศรีมหาโพธิ นายสุริยะ อมรโรจน์วรวุฒิ ผู้ว่าราชการจังหวัดปราจีนบุรี เป็นประธานเปิดโครงการเผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับรัฐธรรมนูญและการเลือกตั้ง โดยมีรองเลขาธิการคณะกรรมการการเลือกตั้ง นายกเหล่ากาชาดจังหวัดปราจีนบุรี นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดปราจีนบุรี หัวหน้าส่วนราชการ ข้าราชการ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ทั้งภาครัฐ ภาคเอกชน และประชาชนในพื้นที่จังหวัดปราจีนบุรีเข้าร่วมเปิดโครงการ
วันที่ข่าว : 01/06/2561
หน่วยงาน : สำนักงานจังหวัดปราจีนบุรี
ผู้โพส : admin
เบอร์โทรศัพท์ : -
รายละเอียดข่าวสาร

     วันนี้ 1 มิถุนายน 2561  ที่ห้องประชุมคอนเวนชั่นฮอลล์ โรงแรมทวารวดี รีสอร์ท อำเภอศรีมหาโพธิ  นายสุริยะ  อมรโรจน์วรวุฒิ ผู้ว่าราชการจังหวัดปราจีนบุรี เป็นประธานเปิดโครงการเผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับรัฐธรรมนูญและการเลือกตั้ง โดยมีนายดุษฎี พรสุขสวัสดิ์ รองเลขาธิการคณะกรรมการการเลือกตั้ง นางสุภวรรณ อมรโรจน์วรวุฒิ นายกเหล่ากาชาดจังหวัดปราจีนบุรี  นางบังอร  วิลาวัลย์ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดปราจีนบุรี หัวหน้าส่วนราชการ ข้าราชการ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ทั้งภาครัฐ ภาคเอกชน และประชาชนในพื้นที่จังหวัดปราจีนบุรีเข้าร่วมเปิดโครงการ

     ด้วยสำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำจังหวัดปราจีนบุรี ได้จัดทำโครงการเผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับรัฐธรรมนูญและการเลือกตั้ง โดยมีกลุ่มเป้าหมายคือหัวหน้าส่วนราชการระดับจังหวัด นายอำเภอหัวหน้าส่วนราชการระดับอำเภอ ผู้บริหารท้องถิ่น และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อนำความรู้ไปขยายผลและเผยแพร่แก่ประชาชนกลุ่มต่างๆ ในพื้นที่ รวมทั้งเป็นการเตรียมความพร้อมให้ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมในกระบวนการเลือกตั้งอย่างมีคุณภาพ ทั้งนี้มีผู้เข้าร่วมโครงการกว่า 300 คน[ ปิดหน้าต่างนี้ ]