รองผู้ว่าราชการจังหวัดปราจีนบุรี เป็นประธานประชุมพิจารณาคัดเลือกแม่ดีเด่นแห่งชาติ ประจำจังหวัดปราจีนบุรี
เนื้อหากิจกรรมโดยย่อ : วันนี้ 1 มิถุนายน 2561 เวลา 10.00 น. นายสุริยะ อมรโรจน์วรวุฒิ ผู้ว่าราชการจังหวัดปราจีนบุรี มอบหมาย นายสัญชัย ขจรเวหาศน์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดปราจีนบุรี เป็นประธานประชุมพิจารณาคัดเลือกแม่ดีเด่นแห่งชาติ ประจำจังหวัดปราจีนบุรี ณ ห้องประชุมพัฒนาสังคม สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดปราจีนบุรี
วันที่ข่าว : 01/06/2561
หน่วยงาน : สำนักงานจังหวัดปราจีนบุรี
ผู้โพส : admin
เบอร์โทรศัพท์ : -
รายละเอียดข่าวสาร

     วันนี้ 1 มิถุนายน 2561  เวลา 10.00 น.  นายสุริยะ  อมรโรจน์วรวุฒิ ผู้ว่าราชการจังหวัดปราจีนบุรี มอบหมาย นายสัญชัย  ขจรเวหาศน์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดปราจีนบุรี เป็นประธานประชุมพิจารณาคัดเลือกแม่ดีเด่นแห่งชาติ ประจำจังหวัดปราจีนบุรี  ณ ห้องประชุมพัฒนาสังคม สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดปราจีนบุรี


[ ปิดหน้าต่างนี้ ]