ผู้ว่าราชการจังหวัดปราจีนบุรีให้การต้อนรับกรรมการการเลือกตั้ง
เนื้อหากิจกรรมโดยย่อ : วันนี้ 31 พฤษภาคม 2561 ที่ห้องรับรองผู้ว่าราชการจังหวัดปราจีนบุรี นายสุริยะ อมรโรจน์วรวุฒิ ผู้ว่าราชการจังหวัดปราจีนบุรี พร้อมด้วยนางสุภวรรณ อมรโรจน์วรวุฒิ นายกเหล่ากาชาดจังหวัดปราจีนบุรี ให้การต้อนรับ นายบุญส่ง น้อยโสภณ กรรมการการเลือกตั้ง และคณะ ในโอกาสร่วมประชุมโครงการเผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับรัฐธรรมนูญและการเลือกตั้ง
วันที่ข่าว : 31/05/2561
หน่วยงาน : สำนักงานจังหวัดปราจีนบุรี
ผู้โพส : admin
เบอร์โทรศัพท์ : -
รายละเอียดข่าวสาร

     วันนี้ 31 พฤษภาคม 2561  ที่ห้องรับรองผู้ว่าราชการจังหวัดปราจีนบุรี  นายสุริยะ  อมรโรจน์วรวุฒิ ผู้ว่าราชการจังหวัดปราจีนบุรี  พร้อมด้วยนางสุภวรรณ  อมรโรจน์วรวุฒิ นายกเหล่ากาชาดจังหวัดปราจีนบุรี ให้การต้อนรับ นายบุญส่ง  น้อยโสภณ กรรมการการเลือกตั้ง และคณะ ในโอกาสร่วมประชุมโครงการเผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับรัฐธรรมนูญและการเลือกตั้ง

     ด้วยสำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำจังหวัดปราจีนบุรี ได้จัดทำโครงการเผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับรัฐธรรมนูญและการเลือกตั้ง โดยมีกลุ่มเป้าหมายคือหัวหน้าส่วนราชการระดับจังหวัด นายอำเภอหัวหน้าส่วนราชการระดับอำเภอ ผู้บริหารท้องถิ่น และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ในวันศุกร์ที่ 1 มิถุนายน 2561  ณ ห้องประชุมคอนเวนชั่นฮอลล์ โรงแรมทวารวดี รีสอร์ท จังหวัดปราจีนบุรี เพื่อนำความรู้ไปขยายผลและเผยแพร่แก่ประชาชนกลุ่มต่างๆ ในพื้นที่ รวมทั้งเป็นการเตรียมความพร้อมให้ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมในกระบวนการเลือกตั้งอย่างมีคุณภาพต่อไป


[ ปิดหน้าต่างนี้ ]