ผู้ว่าราชการจังหวัดปราจีนบุรีจัดกิจกรรมโครงการจิตอาสาตามแนวพระราชดำริ “เราทำความดี ด้วยหัวใจ”
เนื้อหากิจกรรมโดยย่อ : วันนี้ 31 พฤษภาคม 2561 เวลา 09.00 น. ที่ประตูน้ำสัมพันธ์คลองท่าแห หมู่ที่ 5 ตำบลเกาะลอย อำเภอประจันตคาม นายสุริยะ อมรโรจน์วรวุฒิ ผู้ว่าราชการจังหวัดปราจีนบุรี เป็นประธานเปิดกิจกรรมโครงการจิตอาสาตามแนวพระราชดำริ “เราทำความดี ด้วยหัวใจ” โดยมีนางสุภวรรณ อมรโรจน์วรวุฒิ นายกเหล่ากาชาดจังหวัดปราจีนบุรี รองผู้ว่าราชการจังหวัดปราจีนบุรี ปลัดจังหวัดปราจีนบุรี รองผู้อำนวยการรักษาความมั่นคงภายในจังหวัดปราจีนบุรี นายอำเภอเมืองปราจีนบุรี นายอำเภอศรีมหาโพธิ นายอำเภอประจันตคาม ผู้แทนจากมณฑลทหารบกที่ 12 กองพลทหารราบที่ 2 รักษาพระองค์ พร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการ ข้าราชการ และประชาชนชาวจังหวัดปราจีนเข้าร่วมกิจกรรมเป็นจำนวนมาก
วันที่ข่าว : 31/05/2561
หน่วยงาน : สำนักงานจังหวัดปราจีนบุรี
ผู้โพส : admin
เบอร์โทรศัพท์ : -
รายละเอียดข่าวสาร

     วันนี้ 31 พฤษภาคม 2561  เวลา 09.00 น.  ที่ประตูน้ำสัมพันธ์คลองท่าแห หมู่ที่ 5 ตำบลเกาะลอย อำเภอประจันตคาม  นายสุริยะ  อมรโรจน์วรวุฒิ ผู้ว่าราชการจังหวัดปราจีนบุรี เป็นประธานเปิดกิจกรรมโครงการจิตอาสาตามแนวพระราชดำริ “เราทำความดี ด้วยหัวใจ” โดยมีนางสุภวรรณ อมรโรจน์วรวุฒิ นายกเหล่ากาชาดจังหวัดปราจีนบุรี  นายสัญชัย  ขจรเวหาศน์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดปราจีนบุรี  นายสมชาย  ชำนิ ปลัดจังหวัดปราจีนบุรี  พ.อ.วินัย  บุตรรักษ์ รองผู้อำนวยการรักษาความมั่นคงภายในจังหวัดปราจีนบุรี  นายนรเสฏฐ์  ศรีตะพัสโส นายอำเภอเมืองปราจีนบุรี  นายพงษ์สิทธิ์  เนื่องจำนงค์ นายอำเภอศรีมหาโพธิ  นายชวนินทร์  วงศ์สถิตจิรกาล นายอำเภอประจันตคาม ผู้แทนจากมณฑลทหารบกที่ 12  กองพลทหารราบที่ 2 รักษาพระองค์ พร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการ ข้าราชการ และประชาชนชาวจังหวัดปราจีนเข้าร่วมกิจกรรมเป็นจำนวนมาก

     จังหวัดปราจีนบุรี จัดกิจกรรมรวมพลจิตอาสา “เราทำความดี ด้วยหัวใจ” ขึ้นเพื่อสนองพระราโชบายของ สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว มหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร เพื่อให้ประชาชนได้มีส่วนร่วมทำกิจกรรมบำเพ็ญประโยชน์ต่อสังคมส่วนรวมและประเทศชาติตลอดจนปลูกฝังจิตสำนึกในการเสียสละเพื่อสังคมให้กับประชาชน 

     กิจกรรมโครงการจิตอาสาตามแนวพระราชดำริ “เราทำความดี ด้วยหัวใจ” ร่วมกำจัดผักตบชวา ขุดลอกคลอง เก็บเศษขยะมูลฝอย สิ่งปฏิกูลที่กีดขวางทางระบายน้ำ เพิ่มประสิทธิภาพในการระบายน้ำ ป้องกันปัญหาน้ำท่วมในชุมชน และยังมีกิจกรรมปลูกต้นไม้ กำจัดวัชพืช ซึ่งมีประชาชนที่ได้รับประโยชน์จากแหล่งน้ำร่วมกัน 3 อำเภอ ได้แก่ หมู่ที่ 5 ตำบลบางบริบูรณ์ อำเภอเมืองปราจีนบุรี  หมู่ที่ 8 ตำบลบ้านทาม หมู่ที่ 1 ตำบลสัมพันธ์ อำเภอศรีมหาโพธิ  และหมู่ที่ 5 ตำบลเกาะลอย อำเภอประจันตคาม โดยมีส่วนราชการ ตลอดจนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และประชาชนจิตอาสาร่วมบำเพ็ญประโยชน์กว่า 800 คน


[ ปิดหน้าต่างนี้ ]