ผู้ว่าราชการจังหวัดปราจีนบุรี เปิดกิจกรรมเนื่องในวันสำคัญทางพระพุทธศาสนา"วันวิสาขบูชา"ประจำปี 2561
เนื้อหากิจกรรมโดยย่อ : วันนี้ 29 พฤษภาคม 2561 ที่วัดใหม่กรงทอง อำเภอศรีมหาโพธิ พระพิศาลศึกษากรเจ้าคณะจังหวัดปราจีนบุรี ประธานฝ่ายสงฆ์ นายสุริยะ อมรโรจน์วรวุฒิ ผู้ว่าราชการจังหวัดปราจีนบุรี ประธานฝ่ายฆราวาสเปิดกิจกรรม เนื่องในวันสำคัญทางพระพุทธศาสนา วันวิสาขบูชา ประจำปี 2561 โดยมีนายกเหล่ากาชาดจังหวัดปราจีนบุรี ปลัดจังหวัดปราจีนบุรี หัวหน้าสำนักงานจังหวัดปราจีนบุรี นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดปราจีนบุรี นายอำเภอศรีมหาโพธิ พร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการ ราชการ พ่อค้า พุทธศาสนิกชนชาวจังหวัดปราจีนบุรี เข้าร่วมกิจกรรมเป็นจำนวนมาก
วันที่ข่าว : 29/05/2561
หน่วยงาน : สำนักงานจังหวัดปราจีนบุรี
ผู้โพส : admin
เบอร์โทรศัพท์ : -
รายละเอียดข่าวสาร

     วันนี้ 29 พฤษภาคม 2561  ที่วัดใหม่กรงทอง อำเภอศรีมหาโพธิ พระพิศาลศึกษากรเจ้าคณะจังหวัดปราจีนบุรี ประธานฝ่ายสงฆ์  นายสุริยะ  อมรโรจน์วรวุฒิ ผู้ว่าราชการจังหวัดปราจีนบุรี ประธานฝ่ายฆราวาสเปิดกิจกรรม เนื่องในวันสำคัญทางพระพุทธศาสนา วันวิสาขบูชา ประจำปี 2561 โดยมีนางสุภวรรณ  อมรโรจน์วรวุฒิ นายกเหล่ากาชาดจังหวัดปราจีนบุรี  นายสมชาย  ชำนิ ปลัดจังหวัดปราจีนบุรี  นางจารุณี  วายลม หัวหน้าสำนักงานจังหวัดปราจีนบุรี  นางบังอร  วิลาวัลย์ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดปราจีนบุรี  นายพงษ์สิทธิ์  เนื่องจำนงค์ นายอำเภอศรีมหาโพธิ พร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการ ราชการ พ่อค้า พุทธศาสนิกชนชาวจังหวัดปราจีนบุรี เข้าร่วมกิจกรรมเป็นจำนวนมาก

     จังหวัดปราจีนบุรี โดยสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดปราจีนบุรี ที่ทำการปกครองจังหวัดปราจีนบุรีได้จัดกิจกรรมดังกล่าวขึ้น โดยมุ่งหวังให้พุทธศาสนิกชนทุกภาคส่วนของจังหวัดปราจีนบุรี ได้ร่วมกันประกอบกุศลกรรม เนื่องในวันสำคัญทางพระพุทธศาสนาวันวิสาขบูชา เพื่อเป็นการเสริมสร้างศรัทธา เสริมสร้างสติปัญญาตามหลักพระพุทธศาสนาและเผยแพร่ความรู้ความเข้าใจถึงความสำคัญของวันวิสาขบูชาแก่พุทธศาสนิกชนโดย จัดให้มีกิจกรรมการเจริญพระพุทธมนต์ถวายพระพรชัยมงคลแด่สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณบดินทรเทพยวรางกูร และสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ 9  การเดินธรรมยาตรา การจัดแสดงนิทรรศการ การแสดงธรรมเทศนาการเจริญจิตตภาวนา และการเวียนเทียนอีกด้วย


[ ปิดหน้าต่างนี้ ]