รองผู้ว่าราชการจังหวัดปราจีนบุรี ร่วมซักซ้อมเตรียมความพร้อมในการเฝ้ารับเสด็จฯ
เนื้อหากิจกรรมโดยย่อ : วันนี้ 29 พฤษภาคม 2561 เวลา 16.30 น. ภายใต้การอำนวยการของนายสุริยะ อมรโรจน์วรวุฒิ ผู้ว่าราชการจังหวัดปราจีนบุรี ได้มอบหมาย นายสัญชัย ขจรเวหาศน์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดปราจีนบุรี ร่วมซักซ้อมเตรียมความพร้อมกับส่วนราชการ ทหาร ตำรวจ และผู้เกี่ยวข้อง ในการเฝ้ารับเสด็จทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญา สิริวัฒนาพรรณวดี ทรงติดตามผลการดำเนินงานโครงการ To be number one ในวันที่ 30 พฤษภาคม 2561 เวลา 17.00 น. ณ โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้ากบินทร์บุรี จังหวัดปราจีนบุรี
วันที่ข่าว : 29/05/2561
หน่วยงาน : สำนักงานจังหวัดปราจีนบุรี
ผู้โพส : admin
เบอร์โทรศัพท์ : -
รายละเอียดข่าวสาร

     วันนี้ 29 พฤษภาคม 2561  เวลา 16.30 น.  ภายใต้การอำนวยการของนายสุริยะ  อมรโรจน์วรวุฒิ ผู้ว่าราชการจังหวัดปราจีนบุรี  ได้มอบหมาย นายสัญชัย  ขจรเวหาศน์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดปราจีนบุรี ร่วมซักซ้อมเตรียมความพร้อมกับส่วนราชการ ทหาร ตำรวจ และผู้เกี่ยวข้อง ในการเฝ้ารับเสด็จทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญา สิริวัฒนาพรรณวดี ทรงติดตามผลการดำเนินงานโครงการ  To be number one ในวันที่ 30 พฤษภาคม 2561 เวลา 17.00 น.  ณ โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้ากบินทร์บุรี จังหวัดปราจีนบุรี


[ ปิดหน้าต่างนี้ ]