จังหวัดปราจีนบุรี เปิดกิจกรรมปลูกโพธิเพื่อพ่อสานต่อพระพุทธศาสนา (แจกกล้าโพธิ์) และกิจกรรมเนื่องในวันสำคัญทางพระพุทธศาสนนา “วันวิสาขบูชา” ประจำปี 2561
เนื้อหากิจกรรมโดยย่อ : วันนี้ 27 พฤษภาคม 2561 ที่บริเวณต้นโพธิ์ศรีมหาโพธิ อำเภอศรีมโหสถ สมเด็จพระพุฒาจารย์ (สนิท ชวนปญฺโญ) เจ้าอาวาสวัดไตรมิตรวิทยารามวรวิหาร เจ้าคณะใหญ่หนตะวันออก ประธานฝ่ายสงฆ์ นายสุริยะ อมรโรจน์วรวุฒิ ผู้ว่าราชการจังหวัดปราจีนบุรี ประธานฝ่ายฆราวาส เปิดกิจกรรมปลูกโพธิเพื่อพ่อสานต่อพระพุทธศาสนา (แจกกล้าโพธิ์) และกิจกรรมเนื่องในวันสำคัญทางพระพุทธศาสนนา “วันวิสาขบูชา” ประจำปี 2561 โดยมีนางสุภวรรณ อมรโรจน์วรวุฒิ นายกเหล่ากาชาดจังหวัดปราจีนบุรี นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดปราจีนบุรี พร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการ และพุทธศาสนิกชนชาวจังหวัดปราจีนบุรีเข้าร่วมกิจกรรมเป็นจำนวนมาก
วันที่ข่าว : 27/05/2561
หน่วยงาน : สำนักงานจังหวัดปราจีนบุรี
ผู้โพส : admin
เบอร์โทรศัพท์ : -
รายละเอียดข่าวสาร

     วันนี้  27 พฤษภาคม 2561  ที่บริเวณต้นโพธิ์ศรีมหาโพธิ อำเภอศรีมโหสถ สมเด็จพระพุฒาจารย์ (สนิท ชวนปญฺโญ) เจ้าอาวาสวัดไตรมิตรวิทยารามวรวิหาร เจ้าคณะใหญ่หนตะวันออก ประธานฝ่ายสงฆ์ นายสุริยะ อมรโรจน์วรวุฒิ ผู้ว่าราชการจังหวัดปราจีนบุรี ประธานฝ่ายฆราวาส เปิดกิจกรรมปลูกโพธิเพื่อพ่อสานต่อพระพุทธศาสนา (แจกกล้าโพธิ์) และกิจกรรมเนื่องในวันสำคัญทางพระพุทธศาสนนา “วันวิสาขบูชา” ประจำปี 2561 โดยมีนางสุภวรรณ อมรโรจน์วรวุฒิ นายกเหล่ากาชาดจังหวัดปราจีนบุรี นางบังอร วิลาวัลย์ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดปราจีนบุรี พร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการ และพุทธศาสนิกชนชาวจังหวัดปราจีนบุรีเข้าร่วมกิจกรรมเป็นจำนวนมาก

     จังหวัดโดยสำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดปราจีนบุรี และสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัด ได้จัดกิจกรรมปลูกโพธิ์เพื่อพ่อ สานต่อพระพุทธศาสนาและกิจกรรมเนื่องในวันสำคัญทางพระพุทธศาสนนา “วันวิสาขบูชา” ประจำปี 2561 โดยมุ่งหวังให้พุทธศาสนิกชนทุกภาคส่วนของจังหวัดปราจีนบุรี ได้อนุรักษ์ ฟื้นฟู และเผยแพร่ถึงความสำคัญของต้นพระศรีมหาโพธิ์ ให้เป็นที่รู้จัก มากยิ่งขึ้น

     สำหรับกิจกรรมภายในงานประกอบด้วยการจีดนิทรรศการของชุมชนคุณธรรมน้อมนำหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง การประกวดวาดภาพ ระบายสี การประกวดตอบปัญหาธรรมะ การแจกกล้าโพธิ์แด่เจ้าอาวาสทุกวัดในจังหวัดปราจีนบุรี และผู้แทนจากจังหวัดต่างๆ 76 จังหวัด การเวียนเทียนรอบต้นพระศรีมหาโพธิ์เนื่องในวันวิสาขบูชา ประจำปี 2561 อีกด้วย[ ปิดหน้าต่างนี้ ]