คณะอนุกรรมการฯ การขับเคลื่อนการพัฒนาประเทศตามโครงการไทยนิยม ยั่งยืน ตรวจเยี่ยมการดำเนินการขับเคลื่อนการพัฒนาประเทศตามโครงการไทยนิยม ยั่งยืน ของจังหวัดปราจีนบุรี
เนื้อหากิจกรรมโดยย่อ : วันนี้ 27 พฤษภาคม 2561 ที่ห้องประชุมพญายอ โรงพยาบาลเจ้าพระยาอภัยภูเบศร นายสุริยะ อมรโรจน์วรวุฒิ ผู้ว่าราชการจังหวัดปราจีนบุรีให้การต้อนรับพลโทชัยยุทธ พร้อมสุข ประธานคณะอนุกรรมการจัดโครงการสมาชิกสภานิติบัญญัติแห่งชาติและคณะ ในการตรวจเยี่ยมให้กำลังใจการดำเนินการขับเคลื่อนการพัฒนาประเทศตามโครงการไทยนิยม ยั่งยืน ของจังหวัดปราจีนบุรี โดยมีรองผู้ว่าราชการจังหวัดปราจีนบุรี ปลัดจังหวัดปราจีนบุรี หัวหน้าสำนักงานจังหวัดปราจีนบุรีหัวหน้าส่วนราชการที่เกี่ยวข้องและคณะอนุกรรมการ การขับเคลื่อนการพัฒนาประเทศตามโครงการไทยนิยม ยั่งยืน เข้าร่วมประชุม
วันที่ข่าว : 27/05/2561
หน่วยงาน : สำนักงานจังหวัดปราจีนบุรี
ผู้โพส : admin
เบอร์โทรศัพท์ : -
รายละเอียดข่าวสาร

     วันนี้ 27 พฤษภาคม 2561  ที่ห้องประชุมพญายอ โรงพยาบาลเจ้าพระยาอภัยภูเบศร  นายสุริยะ  อมรโรจน์วรวุฒิ ผู้ว่าราชการจังหวัดปราจีนบุรีให้การต้อนรับพลโทชัยยุทธ พร้อมสุข ประธานคณะอนุกรรมการจัดโครงการสมาชิกสภานิติบัญญัติแห่งชาติและคณะ ในการตรวจเยี่ยมให้กำลังใจการดำเนินการขับเคลื่อนการพัฒนาประเทศตามโครงการไทยนิยม ยั่งยืน ของจังหวัดปราจีนบุรี โดยมีนายสัญชัย  ขจรเวหาศน์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดปราจีนบุรี  นายสมชาย  ชำนิ ปลัดจังหวัดปราจีนบุรี  นางจรุณี  วายลม หัวหน้าสำนักงานจังหวัดปราจีนบุรีหัวหน้าส่วนราชการที่เกี่ยวข้องและคณะอนุกรรมการ การขับเคลื่อนการพัฒนาประเทศตามโครงการไทยนิยม ยั่งยืน เข้าร่วมประชุม

     จังหวัดปราจีนบุรีได้เคลื่อนการพัฒนาประเทศตามโครงการไทยนิยม ยั่งยืน โดยได้ตั้งคณะทำงานตรวจติดตามการขับเคลื่อนการพัฒนาประเทศตามโครงการไทยนิยม ยั่งยืน ในระดับพื้นที่เพื่อออกติดตามผลการปฏิบัติงานของทีมขับเคลื่อน การพัฒนาประเทศประดับตำบลจำนวน 65 ชุด ทั้งยังได้จัดประชุมเพื่อถ่ายทอดนโยบายชี้แจงแนวทางการปฏิบัติงานแก่คณะกรรมการการขับเคลื่อนการพัฒนาประเทศตามโครงการไทยนิยม ยั่งยืน ระดับอำเภอ และทีมขับเคลื่อนการพัฒนาประเทศตามโครงการไทยนิยม ยั่งยืน ระดับตำบล ระหว่างวันที่ 16 ถึง 20 กุมภาพันธ์ 2561 จำนวน 5 ครั้ง ซึ่งอำเภอในพื้นที่จังหวัดปราจีนบุรีได้แต่งตั้งคณะกรรมการขับเคลื่อนการพัฒนาประเทศตามโครงการไทยนิยมยั่งยืนระดับอำเภอจำนวน 7 อำเภอและแต่งตั้งทีมขับเคลื่อนการพัฒนาประเทศ ระดับตำบลชุมชนจำนวน 65 ทีม รวมทั้งสิ้น 2,542 คนและการจัดตั้งเวทีประชาคมของทีมขับเคลื่อนระดับตำบล ขณะนี้อยู่ในห้วงของการดำเนินงานเวทีที่ 4 "สร้างการรับรู้ปรับความคิด" เพื่อการมีส่วนร่วมในการพัฒนา ซึ่งตามแผนการดำเนินการจะแล้วเสร็จในวันที่ 22 มิถุนายน 2561


[ ปิดหน้าต่างนี้ ]