รองผู้ว่าราชการจังหวัดปราจีนบุรี เป็นประธานประชุมคณะอนุกรรมการพัฒนาการเกษตรและสหกรณ์จังหวัดปราจีนบุรี
เนื้อหากิจกรรมโดยย่อ : วันนี้ 24 พฤษภาคม 2561 เวลา 14.00 น. นายทิวา วัชรกาฬ รองผู้ว่าราชการจังหวัดปราจีนบุรี เป็นประธานประชุมคณะอนุกรรมการพัฒนาการเกษตรและสหกรณ์จังหวัดปราจีนบุรี ครั้งที่ 3/2561 ณ ห้องประชุม 401 (สระมรกต) ชั้น 4 ศาลากลางจังหวัดปราจีนบุรี
วันที่ข่าว : 24/05/2561
หน่วยงาน : สำนักงานจังหวัดปราจีนบุรี
ผู้โพส : admin
เบอร์โทรศัพท์ : -
รายละเอียดข่าวสาร

     วันนี้ 24 พฤษภาคม 2561  เวลา 14.00 น.  นายทิวา  วัชรกาฬ รองผู้ว่าราชการจังหวัดปราจีนบุรี เป็นประธานประชุมคณะอนุกรรมการพัฒนาการเกษตรและสหกรณ์จังหวัดปราจีนบุรี ครั้งที่ 3/2561  ณ ห้องประชุม 401 (สระมรกต) ชั้น 4 ศาลากลางจังหวัดปราจีนบุรี  ที่ประชุมได้พิจารณากำหนดแนวทางการแก้ไขปัญหาราคากุ้งขาวแวนนาไมตกต่ำ เพื่อช่วยเหลือเกษตรกรผู้เลี้ยงกุ้งขาวแวนนาไม ในพื้นที่จังหวัดปราจีนบุรี  ซึ่งรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ (นายกฤษฎา บุญราช) มีข้อสั่งการเพื่อแก้ไขปัญหาราคากุ้งขาวแวนนาไม ในพื้นที่จังหวัด ดังนี้
     1. มอบเกษตรและสหกรณ์จังหวัด สนับสนุนการแก้ไขปัญหาราคากุ้งขาวแวนนาไม ในพื้นที่จังหวัด 
     
2 . มอบประมงจังหวัด และเกษตรจังหวัด ร่วมดำเนินการแก้ไขปัญหาราคากุ้งขาวแวนนาไม โดยขอให้เกษตรจังหวัด มอบหมายเกษตรอำเภอ และตำบล สนับสนุนการปฏิบัติงาน ในขั้นตอนการรับสมัคร และตรวจสอบคุณสมบัติ ผู้ที่สมัครเข้าร่วมโครงการ รวมทั้งภารกิจอื่น ที่มีความจำเป็น
     
สำหรับแนวทางการแก้ไขปัญหาที่ประชุม ได้พิจารณาและเห็นชอบ ให้หน่วยงานดำเนินการ ดังนี้ 
     1. เห็นชอบให้มีการส่งเสริมการบริโภคกุ้งขาวแวนนาไม ในจังหวัด โดยมอบสำนักงานประมงจังหวัดปราจีนบุรี เป็นหน่วยงานหลัก ในการประสานความร่วมมือกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
     
2. มอบสำนักงานประมงจังหวัดปราจีนบุรี จัดทำข้อมูลประชาสัมพันธ์ และประสานงานหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อดำเนินการประชาสัมพันธ์ส่งเสริมการบริโภคกุ้งขาวแวนนาไม
     
3 .มอบสำนักงานพาณิชย์จังหวัดปราจีนบุรี สนับสนุนด้านการตลาดเพิ่มเติม จากมาตรการโครงการประชารัฐรักษาเสถียรภาพ ราคากุ้งขาวแวนนาไม ปี 2561
     
4 . มอบประมงจังหวัดและเกษตรจังหวัด ร่วมดำเนินการแก้ไขปัญหาราคากุ้งขาวแวนนาไม โดยขอให้เกษตรจังหวัดมอบหมายเกษตรอำเภอ และเกษตรตำบล สนับสนุนการปฏิบัติงาน
     
5.  มอบหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ร่วมสนับสนุนการแก้ไขปัญหาราคากุ้งขาวแวนนาไม ในพื้นที่จังหวัดปราจีนบุรี 
     
6 . มอบสำนักงานเกษตรรและสหกรณ์จังหวัดปราจีนบุรี รายงานความก้าวหน้าการแก้ไขปัญหาราคากุ้งขาวแวนนาไม  ให้กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ทราบ


[ ปิดหน้าต่างนี้ ]