จังหวัดปราจีนบุรีเตรียมพร้อมการแสดงละครแสง เสียง ครั้งแรกของจังหวัดปราจีนบุรี
เนื้อหากิจกรรมโดยย่อ : วันนี้ 23 พฤษภาคม 2561 เวลา 17.30 น. นายสุริยะ อมรโรจน์วรวุฒิ ผู้ว่าราชการจังหวัดปราจีนบุรี พร้อมด้วย นางสุภวรรณ อมรโรจน์วรวุฒิ นายกเหล่ากาชาดจังหวัดปราจีนบุรี ตรวจดูความพร้อมก่อนการแสดงละครแสง เสียง “เจ้าพระยาอภัยภูเบศร” ณ บริเวณลานหน้าสำนักงานเหล่ากาชาดจังหวัดปราจีนบุรี
วันที่ข่าว : 23/05/2561
หน่วยงาน : สำนักงานจังหวัดปราจีนบุรี
ผู้โพส : admin
เบอร์โทรศัพท์ : -
รายละเอียดข่าวสาร

     วันนี้ 23 พฤษภาคม 2561  เวลา 17.30 น.  นายสุริยะ  อมรโรจน์วรวุฒิ ผู้ว่าราชการจังหวัดปราจีนบุรี  พร้อมด้วย นางสุภวรรณ  อมรโรจน์วรวุฒิ นายกเหล่ากาชาดจังหวัดปราจีนบุรี  ตรวจดูความพร้อมก่อนการแสดงละครแสง เสียง “เจ้าพระยาอภัยภูเบศร”  ณ บริเวณลานหน้าสำนักงานเหล่ากาชาดจังหวัดปราจีนบุรี
     โดยในวันที่ 25 – 27  พฤษภาคม 2561  ตั้งแต่เวลา 17.00 น. เป็นต้นไป  จังหวัดปราจีนบุรีจะจัดกิจกรรมการแสดงละครแสง เสียง “เจ้าพระยาอภัยภูเบศร”  ซึ่งในวันที่ 24 พฤษภาคม 2561 จะเป็นการแสดงรอบปฐมทัศน์ ได้รับเกียรติจาก นายทิวา  วัชรกาฬ รองผู้ว่าราชการจังหวัดปราจีนบุรี  รับบท เจ้าเมืองอวัธยะปุระ  นางเสาวภา  วัชรกาฬ รองนายกเหล่ากาชาดจังหวัดปราจีนบุรี  รับบท พระมเหสีเจ้าเมืองอวัธยะปุระ  นางบุญทิวา  วรรณประเวศ พัฒนาการจังหวัดปราจีนบุรี  รับบทพระสนมเจ้าเมืองอวัธยะปุระ  นายอธิวัฒน์  สิทธิภิญญาพัฒน์ ผู้อำนวยการสถานีพัฒนาที่ดินจังหวัดปราจีนบุรี  รับบท พระปรีชากลการ  นางสาวเพ็ญวดี  รัตตกูล จัดหางานจังหวัดปราจีนบุรี  รับบท ภริยาพระปรีชากลการ  นายกำพล  ภู่มณี อดีตสมาชิกวุฒิสภาจังหวัดปราจีนบุรี  รับบท เจ้าพระยาอภัยภูเบศร (ชุ่ม)  นางสาวสมพร  มีศีล พาณิชย์จังหวัดปราจีนบุรี  รับบท ภริยาเจ้าพระยาอภัยภูเบศร (ชุ่ม)  พันโทปฏิวัติ  เฟื่องประภัสสร์ ผู้บังคับกองพันทหารราบที่ 1 กรมทหารราบที่ 2 รักษาพระองค์  รับบท พระยายมราช (แบน)
     เรื่องราวการแสดงจะเล่าถึงประวัติความเป็นมาและความเจริญรุ่งเรือง ของเมืองปราจีนบุรี "สมัยอาณาจักรทวารวดี" การแสดงเกี่ยวกับการสู้รบในประเทศกัมพูชาตั้งแต่รัชสมัยพระเจ้ากรุงธนบุรี จนถึง รัชกาลที่ 1 แห่งราชวงศ์จักรี มีพระยายมราช (แบน) ซึ่งเป็นต้นตระกูลของเจ้าพระยาอภัยภูเบศรร่วมรบด้วย การแสดงเกี่ยวกับ เหตุการณ์ที่เจ้าพระยาอภัยภูเบศร (ชุ่ม) เจ้าเมืองพระตะบองคนสุดท้ายที่ขึ้นกับสยาม ได้นำครอบครัวและราษฏรอพยพจากเมืองพระตะบองมาจนถึงเมืองปราจีนบุรี หลังจากที่สยามได้เสียดินแดนเมืองพระตะบอง ศรีโสภณ และเสียมเรียบให้กัมพูชา (ฝรั่งเศส) การแสดงเกี่ยวกับ ประวัติความเป็นมาของเหมืองทองที่อำเภอกบินทร์บุรี จังหวัดปราจีนบุรี และวิธีการทำเหมืองทองในยุคนั้น ซึ่งมีพระยาปรีชากลการเป็นผู้ดูแล ตลอดจนวิถีชีวิตของชาวประชาบริเวณโดยรอบเหมืองทอง และการแสดงถึงความเจริญรุ่งเรืองของจังหวัดปราจีนบุรีในยุครัชกาลที่ 9 แห่งราชวงศ์จักรี จนถึงรัชกาลปัจจุบัน


[ ปิดหน้าต่างนี้ ]