รองผู้ว่าราชการจังหวัดปราจีนบุรี เป็นประธานประชุมคณะทำงานขับเคลื่อนการดำเนินงานโครงการสร้างสรรค์อุตสาหกรรมเชิงวัฒนธรรม (สินค้าอุตสาหกรรมชุมชน) จังหวัดปราจีนบุรี
เนื้อหากิจกรรมโดยย่อ : วันนี้ 23 พฤษภาคม 2561 เวลา 08.30 น. นายสุริยะ อมรโรจน์วรวุฒิ ผู้ว่าราชการจังหวัดปราจีนบุรี มอบให้ นายทิวา วัชรกาฬ รองผู้ว่าราชการจังหวัดปราจีนบุรี เป็นประธานประชุมคณะทำงานขับเคลื่อนการดำเนินงานโครงการสร้างสรรค์อุตสาหกรรมเชิงวัฒนธรรม (สินค้าอุตสาหกรรมชุมชน) จังหวัดปราจีนบุรี ครั้งที่ 1/2561 ณ ห้องประชุมสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดปราจีนบุรี
วันที่ข่าว : 23/05/2561
หน่วยงาน : สำนักงานจังหวัดปราจีนบุรี
ผู้โพส : admin
เบอร์โทรศัพท์ : -
รายละเอียดข่าวสาร

     วันนี้ 23 พฤษภาคม 2561  เวลา 08.30 น.  นายสุริยะ  อมรโรจน์วรวุฒิ ผู้ว่าราชการจังหวัดปราจีนบุรี  มอบให้ นายทิวา  วัชรกาฬ รองผู้ว่าราชการจังหวัดปราจีนบุรี เป็นประธานประชุมคณะทำงานขับเคลื่อนการดำเนินงานโครงการสร้างสรรค์อุตสาหกรรมเชิงวัฒนธรรม (สินค้าอุตสาหกรรมชุมชน) จังหวัดปราจีนบุรี ครั้งที่ 1/2561  ณ  ห้องประชุมสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดปราจีนบุรี  ซึ่งมีวัตถุประสงค์ในการดำเนินการโครงการสร้างสรรค์อุตสาหกรรมเชิงวัฒนธรรม ด้วยการประยุกต์ใช้ทุนทางวัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่น ต่อยอดด้วยการบริหารจัดการ องค์ความรู้เทคโนโลยี และนวัตกรรม สร้างสรรค์เป็นผลิตภัณฑ์และบริการที่สอดคล้องกับความต้องการของตลาด เชื่อมโยงกับการพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวของจังหวัดโดยมีเป้าหมายให้เกิดหมู่บ้านอุตสาหกรรมสร้างสรรค์ creative Industry Village (CIV) ด้วยการบูรณาการดำเนินงาน ร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อสร้างโอกาสทางตลาดและรายได้ให้กับชุมชน


[ ปิดหน้าต่างนี้ ]