รองผู้ว่าราชการจังหวัดปราจีนบุรี เป็นประธานประชุมการดำเนินงานขับเคลื่อนโครงการบริหารนโยบายและแผนการประชาสัมพันธ์แห่งชาติ
เนื้อหากิจกรรมโดยย่อ : วันนี้ 21 พฤษภาคม 2561 เวลา 14.00 น. นายสุริยะ อมรโรจน์วรวุฒิ ผู้ว่าราชการจังหวัดปราจีนบุรี มอบให้ นายทิวา วัชรกาฬ รองผู้ว่าราชการจังหวัดปราจีนบุรี เป็นประธานประชุมการดำเนินงานขับเคลื่อนโครงการบริหารนโยบายและแผนการประชาสัมพันธ์แห่งชาติ ฉบับที่ 5 (2559 - 2564) โดยมีประเด็นพิจารณาเสนอคำของบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 จากงบจังหวัดปราจีนบุรี ที่สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี และแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 ณ ห้องประชุม 201 (พานหิน) ชั้น 2 ศาลากลางจังหวัดปราจีนบุรี ตำบลไม้เค็ด อำเภอเมืองปราจีนบุรี จังหวัดปราจีนบุรี
วันที่ข่าว : 21/05/2561
หน่วยงาน : สำนักงานจังหวัดปราจีนบุรี
ผู้โพส : admin
เบอร์โทรศัพท์ : -
รายละเอียดข่าวสาร

     วันนี้ 21 พฤษภาคม 2561  เวลา 14.00 น.  นายสุริยะ  อมรโรจน์วรวุฒิ ผู้ว่าราชการจังหวัดปราจีนบุรี  มอบให้ นายทิวา  วัชรกาฬ รองผู้ว่าราชการจังหวัดปราจีนบุรี เป็นประธานประชุมการดำเนินงานขับเคลื่อนโครงการบริหารนโยบายและแผนการประชาสัมพันธ์แห่งชาติ ฉบับที่ 5 (2559 - 2564)   โดยมีประเด็นพิจารณาเสนอคำของบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 จากงบจังหวัดปราจีนบุรี ที่สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี และแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12  ณ  ห้องประชุม 201 (พานหิน) ชั้น 2  ศาลากลางจังหวัดปราจีนบุรี ตำบลไม้เค็ด อำเภอเมืองปราจีนบุรี จังหวัดปราจีนบุรี


[ ปิดหน้าต่างนี้ ]