จังหวัดปราจีนบุรี ประชุมเตรียมการรับเสด็จทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญา สิริวัฒนาพรรณวดี ในวโรกาสเสด็จเยี่ยมและติดตามผลการดำเนินงานโครงการทูบีนัมเบอร์วัน
เนื้อหากิจกรรมโดยย่อ : วันนี้ 21 พฤษภาคม 2561 เวลา 10.00 น. ที่ห้องประชุมโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้ากบินทร์บุรี นายสุริยะ อมรโรจน์วรวุฒิ ผู้ว่าราชการจังหวัดปราจีนบุรี เป็นประธานการประชุมเตรียมการรับเสด็จทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญา สิริวัฒนาพรรณวดี ในวโรกาสเสด็จเยี่ยมและติดตามผลการดำเนินงานโครงการทูบีนัมเบอร์วัน โดยมีนายทักขพล แต้มทอง นักจัดการในพระองค์ฯ สํานักพระราชวัง นายสัญชัย ขจรเวหาศน์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดปราจีนบุรี นายสมชาย ชำนิ ปลัดจังหวัดปราจีนบุรี พร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการ และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ร่วมการประชุม
วันที่ข่าว : 21/05/2561
หน่วยงาน : สำนักงานจังหวัดปราจีนบุรี
ผู้โพส : admin
เบอร์โทรศัพท์ : -
รายละเอียดข่าวสาร

     วันนี้ 21 พฤษภาคม 2561  เวลา 10.00 น.  ที่ห้องประชุมโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้ากบินทร์บุรี  นายสุริยะ  อมรโรจน์วรวุฒิ ผู้ว่าราชการจังหวัดปราจีนบุรี เป็นประธานการประชุมเตรียมการรับเสด็จทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญา สิริวัฒนาพรรณวดี ในวโรกาสเสด็จเยี่ยมและติดตามผลการดำเนินงานโครงการทูบีนัมเบอร์วัน  โดยมีนายทักขพล  แต้มทอง นักจัดการในพระองค์ฯ สํานักพระราชวัง  นายสัญชัย  ขจรเวหาศน์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดปราจีนบุรี  นายสมชาย  ชำนิ ปลัดจังหวัดปราจีนบุรี พร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการ และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ร่วมการประชุม
     โดยในวันที่ 30 พฤษภาคม 2561  ทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญา สิริวัฒนาพรรณวดีจะเสด็จเยี่ยมและติดตามผลการดำเนินงานโครงการ  ทูบีนัมเบอร์วัน และจะทรงเปิดศูนย์เพื่อนใจ ทูบีนัมเบอร์วัน (TO BE NUMBER ONE FRIEND CORNER) ของโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้ากบินทร์บุรี  ทอดพระเนตรนิทรรศการ ผลงานของชมรมทูบีนัมเบอร์วัน  สถานศึกษา  สถานประกอบการในจังหวัดปราจีนบุรี ที่จะจัดแสดงในงาน และในช่วงค่ำจะทรงขับร้องเพลงในเวทีคอนเสิร์ตทูบีนัมเบอร์วัน บนเวทีแสดงในอาคารโดมโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษากบินทร์บุรี
     ทั้งนี้ เพื่อให้การรับเสด็จทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญา สิริวัฒนาพรรณวดี เป็นไปด้วยความเรียบร้อยและสมพระเกียรติ จังหวัดปราจีนบุรีจึงได้ประชุมร่วมทุกภาคส่วน พร้อมกับตรวจเยี่ยมสถานที่ในการรับเสด็จ ภายในโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้ากบินทร์บุรี เพื่อความเรียบร้อยและสมพระเกียรติ


[ ปิดหน้าต่างนี้ ]