รองผู้ว่าราชการจังหวัดปราจีนบุรี เป็นประธานเปิดการประชุม รับฟังความคิดเห็นและการจัดทำร่างรายงานและมาตรการป้องกันแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม
เนื้อหากิจกรรมโดยย่อ : วันนี้ 18 พฤษภาคม 2561 เวลา 10.00 น. นายสุริยะ อมรโรจน์วรวุฒิ ผู้ว่าราชการจังหวัดปราจีนบุรี มอบให้ นายทิวา วัชรกาฬ รองผู้ว่าราชการจังหวัดปราจีนบุรี เป็นประธานเปิดการประชุม รับฟังความคิดเห็นและการจัดทำร่างรายงานและมาตรการป้องกันแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการนิคมอุตสาหกรรมบ่อทอง 33 ของบริษัท บ่อทอง อินดัสทรี เทคโนโลยี จำกัด ณ โรงแรมเปรมสุข แอนด์ รีสอร์ท กบินทร์บุรี ตำบลเมืองเก่า อำเภอกบินทร์บุรี จังหวัดปราจีนบุรี
วันที่ข่าว : 18/05/2561
หน่วยงาน : สำนักงานจังหวัดปราจีนบุรี
ผู้โพส : admin
เบอร์โทรศัพท์ : -
รายละเอียดข่าวสาร

     วันนี้ 18 พฤษภาคม 2561  เวลา 10.00 น.   นายสุริยะ  อมรโรจน์วรวุฒิ ผู้ว่าราชการจังหวัดปราจีนบุรี  มอบให้ นายทิวา  วัชรกาฬ รองผู้ว่าราชการจังหวัดปราจีนบุรี เป็นประธานเปิดการประชุม รับฟังความคิดเห็นและการจัดทำร่างรายงานและมาตรการป้องกันแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการนิคมอุตสาหกรรมบ่อทอง 33  ของบริษัท บ่อทอง อินดัสทรี เทคโนโลยี จำกัด  ณ โรงแรมเปรมสุข แอนด์ รีสอร์ท กบินทร์บุรี ตำบลเมืองเก่า อำเภอกบินทร์บุรี จังหวัดปราจีนบุรี ซึ่งการรับฟังความคิดเห็นของประชาชนที่อยู่ในรัศมี 5 กิโลเมตร ของบริเวณโดยรอบโครงการจัดตั้งนิคมอุตสาหกรรม มีประชาชนที่อาจได้รับผลกระทบ 5 ตำบล ประกอบด้วย ตำบลบ่อทอง เจ้าของพื้นที่ และตำบลข้างเคียงคือ ตำบลย่านรี  วังตะเคียน  ศาลาลำดวน  และบ้านนา การจัดรับฟังความคิดเห็นครั้งนี้มีตัวแทนประชาชนเข้ารับฟังความคิดเห็นและเสนอแนะ ประมาณ 500 คน โดยวัตถุประสงค์ เพื่อนำเสนอการปรับปรุง การวางผังพื้นที่ใหม่ ซึ่งส่งผลให้มีการปรับเปลี่ยนพื้นที่อุตสาหกรรม เป็นพื้นที่สาธารณูปโภค โดยยังคงพื้นที่โครงการโดยรวมเท่าเดิม และเพื่อเป็นการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการป้องกันแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมของโครงการ มีความรอบด้านและครบถ้วนมากที่สุด โครงการและบริษัทที่ปรึกษา จึงจัดให้มีเวทีรับฟังความคิดเห็นของประชาชนและผู้มีส่วนได้เสีย รวมทั้งเปิดโอกาสให้ประชาชนและผู้มีส่วนได้เสียนำเสนอประเด็นข้อห่วงใย ข้อกังวล ข้อคิดเห็น และข้อเสนอแนะเพื่อปรับปรุงให้มีความครบถ้วนรอบด้านยิ่งขึ้น


[ ปิดหน้าต่างนี้ ]