รองผู้ว่าราชการจังหวัดปราจีนบุรี เป็นประธานการประชุมติดตามความก้าวหน้าในการเตรียมความพร้อมรับเสด็จฯ
เนื้อหากิจกรรมโดยย่อ : วันนี้ 17 พฤษภาคม 2561 เวลา 13.30 น. ภายใต้การอำนวยการของนายสุริยะ อมรโรจน์วรวุฒิ ผู้ว่าราชการจังหวัดปราจีนบุรี ได้มอบหมายนายสัญชัย ขจรเวหาศน์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดปราจีนบุรี เป็นประธานการประชุมติดตามความก้าวหน้าในการเตรียมความพร้อมรับเสด็จฯ ทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญา สิริวัฒนาพรรณวดี ณ ห้องประชุมสมานฉันท์ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาปราจีนบุรี เขต 1 ตำบลหน้าเมือง อำเภอเมืองปราจีนบุรี จังหวัดปราจีนบุรี
วันที่ข่าว : 17/05/2561
หน่วยงาน : สำนักงานจังหวัดปราจีนบุรี
ผู้โพส : admin
เบอร์โทรศัพท์ : -
รายละเอียดข่าวสาร

     วันนี้ 17 พฤษภาคม 2561  เวลา 13.30 น.  ภายใต้การอำนวยการของนายสุริยะ  อมรโรจน์วรวุฒิ ผู้ว่าราชการจังหวัดปราจีนบุรี ได้มอบหมายนายสัญชัย  ขจรเวหาศน์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดปราจีนบุรี เป็นประธานการประชุมติดตามความก้าวหน้าในการเตรียมความพร้อมรับเสด็จฯ ทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญา สิริวัฒนาพรรณวดี  ณ ห้องประชุมสมานฉันท์ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาปราจีนบุรี เขต 1 ตำบลหน้าเมือง อำเภอเมืองปราจีนบุรี จังหวัดปราจีนบุรี


[ ปิดหน้าต่างนี้ ]