นายกเหล่ากาชาดจังหวัดปราจีนบุรี เป็นประธานในพิธีปิดการอบรม โครงการพัฒนาอาสาสมัครสภากาชาดไทย หลักสูตร “การดูแลตนเองของผู้สูงอายุ”
เนื้อหากิจกรรมโดยย่อ : วันนี้ 17 พฤษภาคม 2561 นางสุภวรรณ อมรโรจน์วรวุฒิ นายกเหล่ากาชาดจังหวัดปราจีนบุรี ประธานพิธีปิดการอบรม โครงการพัฒนาอาสาสมัครสภากาชาดไทย หลักสูตร “การดูแลตนเองของผู้สูงอายุ” โดยมี นางเสาวภา วัชรกาฬ รองนายกเหล่ากาชาดจังหวัดปราจีนบุรี ที่ปรึกษาเหล่ากาชาดจังหวัด คณะกรรมการเหล่ากาชาดจังหวัด และสมาชิกเหล่ากาชาดจังหวัดปราจีนบุรี ร่วมในพิธี ณ หอประชุมเหล่ากาชาดจังหวัดปราจีนบุรี
วันที่ข่าว : 17/05/2561
หน่วยงาน : สำนักงานจังหวัดปราจีนบุรี
ผู้โพส : admin
เบอร์โทรศัพท์ : -
รายละเอียดข่าวสาร

     วันนี้ 17 พฤษภาคม 2561  นางสุภวรรณ  อมรโรจน์วรวุฒิ นายกเหล่ากาชาดจังหวัดปราจีนบุรี ประธานพิธีปิดการอบรม โครงการพัฒนาอาสาสมัครสภากาชาดไทย หลักสูตร “การดูแลตนเองของผู้สูงอายุ”  โดยมี นางเสาวภา  วัชรกาฬ รองนายกเหล่ากาชาดจังหวัดปราจีนบุรี ที่ปรึกษาเหล่ากาชาดจังหวัด คณะกรรมการเหล่ากาชาดจังหวัด และสมาชิกเหล่ากาชาดจังหวัดปราจีนบุรี ร่วมในพิธี  ณ หอประชุมเหล่ากาชาดจังหวัดปราจีนบุรี ทั้งนี้การจัดอบรมดังกล่าวบรรลุวัตถุประสงค์ตามที่ตั้งไว้ทุกประการ และขอขอบคุณ คุณอรพิน ฐานปนกุลศักดิ์ จากศูนย์ฝึกอบรมปฐมพยาบาลและสุขภาพอนามัย สภากาชาดไทย วิทยากรจังหวัดปราจีนบุรี  และผู้เข้ารับการอบรมทุกท่าน ที่ทำให้การอบรมครั้งนี้ประสบความสำเร็จไปได้ด้วยดี


[ ปิดหน้าต่างนี้ ]