รองผู้ว่าราชการจังหวัดปราจีนบุรี เป็นประธานงานวันถ่ายทอดเทคโนโลยีการเกษตร (Field Day)
เนื้อหากิจกรรมโดยย่อ : วันนี้ 16 พฤษภาคม 2561 เวลา 10.00 น. นายสุริยะ อมรโรจน์วรวุฒิ ผู้ว่าราชการจังหวัดปราจีนบุรี มอบให้ นายทิวา วัชรกาฬ รองผู้ว่าราชการจังหวัดปราจีนบุรี เป็นประธานงานวันถ่ายทอดเทคโนโลยีการเกษตร (Field Day) และบริการการเกษตร เพื่อเริ่มต้นฤดูการผลิตใหม่ ปี 2561 ณ ศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตรอำเภอนาดี (ศพก.) บ้านสำพันตา หมู่ที่ 1 ตำบลสำพันตา อำเภอนาดี จังหวัดปราจีนบุรี
วันที่ข่าว : 16/05/2561
หน่วยงาน : สำนักงานจังหวัดปราจีนบุรี
ผู้โพส : admin
เบอร์โทรศัพท์ : -
รายละเอียดข่าวสาร

     วันนี้ 16 พฤษภาคม 2561  เวลา 10.00 น.  นายสุริยะ  อมรโรจน์วรวุฒิ ผู้ว่าราชการจังหวัดปราจีนบุรี  มอบให้ นายทิวา  วัชรกาฬ รองผู้ว่าราชการจังหวัดปราจีนบุรี เป็นประธานงานวันถ่ายทอดเทคโนโลยีการเกษตร (Field Day)  และบริการการเกษตร เพื่อเริ่มต้นฤดูการผลิตใหม่ ปี 2561  ณ ศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตรอำเภอนาดี  (ศพก.) บ้านสำพันตา หมู่ที่ 1 ตำบลสำพันตา อำเภอนาดี จังหวัดปราจีนบุรี


[ ปิดหน้าต่างนี้ ]