จังหวัดปราจีนบุรี ออกหน่วยเคลื่อนที่บำบัดทุกข์ บำรุงสุข
เนื้อหากิจกรรมโดยย่อ : วันนี้ 16 พฤษภาคม 2561 นายสุริยะ อมรโรจน์วรวุฒิ ผู้ว่าราชการจังหวัดปราจีนบุรี พร้อมด้วย นางสุภวรรณ อมรโรจน์วรวุฒิ นายกเหล่ากาชาดจังหวัดปราจีนบุรี นำหัวหน้าส่วนราชการ และสมาชิกเหล่ากาชาดจังหวัดปราจีนบุรี ออกหน่วยเคลื่อนที่ตามโครงการหน่วยเคลื่อนที่บำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างรอยยิ้มให้ประชาชน ณ วัดโคกพนมดี หมู่ที่ 7 ตำบลโคกไทย อำเภอศรีมโหสถ จังหวัดปราจีนบุรี
วันที่ข่าว : 16/05/2561
หน่วยงาน : สำนักงานจังหวัดปราจีนบุรี
ผู้โพส : admin
เบอร์โทรศัพท์ : -
รายละเอียดข่าวสาร

     วันนี้ 16 พฤษภาคม 2561  นายสุริยะ  อมรโรจน์วรวุฒิ ผู้ว่าราชการจังหวัดปราจีนบุรี  พร้อมด้วย นางสุภวรรณ  อมรโรจน์วรวุฒิ นายกเหล่ากาชาดจังหวัดปราจีนบุรี นำหัวหน้าส่วนราชการ และสมาชิกเหล่ากาชาดจังหวัดปราจีนบุรี ออกหน่วยเคลื่อนที่ตามโครงการหน่วยเคลื่อนที่บำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างรอยยิ้มให้ประชาชน  ณ วัดโคกพนมดี หมู่ที่ 7  ตำบลโคกไทย  อำเภอศรีมโหสถ จังหวัดปราจีนบุรี
     โครงการหน่วยบำบัดทุกข์ บำรุงสุข ส ร้างรอยยิ้มให้ประชาชน จัดขึ้นเพื่อให้ส่วนราชการ หน่วยงานต่างๆ ของรัฐได้เข้ามารับทราบปัญหาความต้องการที่แท้จริงของประชาชนในพื้นที่ แก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนในทุกๆ ด้าน และเพื่อเป็นการช่วยเหลือให้ประชาชนสามารถเข้าถึงบริการของรัฐได้สะดวกและรวดเร็ว เป็นการลดค่าครองชีพให้กับประชาชนในภาวะเศรษฐกิจปัจจุบัน และเพื่อสร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่างส่วนราชการ หน่วยงานกับประชาชนในพื้นที่ อันนำไปสู่การแก้ไขปัญหาต่างๆ ในพื้นที่
     นอกจากนี้ผู้ว่าราชการจังหวัดปราจีนบุรีพร้อมด้วยนายกเหล่ากาชาดจังหวัดปราจีนบุรี ได้มอบถุงยังชีพแก่ผู้ยากไร้ ผู้พิการและด้อยโอกาส รวมทั้งยังจัดให้มี การออกหน่วยให้บริการจากส่วนราชการต่าง ๆ การจำหน่ายสินค้าราคาถูก การต่อใบขับขี่ การตรวจสุขภาพ ฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า ทำหมันสุนัขและแมว และการให้ความรู้แก่ประชาชนในด้านต่างๆ อีกด้วย


[ ปิดหน้าต่างนี้ ]