จังหวัดปราจีนบุรีประชุมมอบแนวทางการลงพื้นที่ ครั้งที่ 4 ของทีมขับเคลื่อนการพัฒนาประเทศตามโครงการ ไทยนิยม ยั่งยืน ระดับตำบล/ชุมขน ผ่านระบบวีดิทัศน์ทางไกล (Video Conferrene)
เนื้อหากิจกรรมโดยย่อ : วันนี้ 15 พฤษภาคม 2561 ที่ห้องประชุม 402 (ศูนย์การเรียนรู้) ชั้น 4 ศาลากลางจังหวัดปราจีนบุรี นายสุริยะ อมรโรจน์วรวุฒิ ผู้ว่าราชการจังหวัดปราจีนบุรี ร่วมประชุมมอบแนวทางการลงพื้นที่ ครั้งที่ 4 ของทีมขับเคลื่อนการพัฒนาประเทศตามโครงการไทยนิยม ยั่งยืน ระดับตำบล/ชุมขน ผ่านระบบวีดิทัศน์ทางไกล (Video Conferrene) จากห้องราชสีห์ อาคารศาลาว่าการกระทรวงมหาดไทย โดยมี รองผู้ว่าราชการจังหวัดปราจีนบุรี ปลัดจังหวัดปราจีนบุรี หัวหน้าสำนักงานจังหวัดปราจีนบุรี พร้อมด้วยหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมการประชุม
วันที่ข่าว : 15/05/2561
หน่วยงาน : สำนักงานจังหวัดปราจีนบุรี
ผู้โพส : admin
เบอร์โทรศัพท์ : -
รายละเอียดข่าวสาร

     วันนี้ 15 พฤษภาคม 2561  ที่ห้องประชุม 402 (ศูนย์การเรียนรู้)  ชั้น 4  ศาลากลางจังหวัดปราจีนบุรี  นายสุริยะ  อมรโรจน์วรวุฒิ ผู้ว่าราชการจังหวัดปราจีนบุรี ร่วมประชุมมอบแนวทางการลงพื้นที่ ครั้งที่ 4 ของทีมขับเคลื่อนการพัฒนาประเทศตามโครงการไทยนิยม ยั่งยืน ระดับตำบล/ชุมขน ผ่านระบบวีดิทัศน์ทางไกล (Video Conferrene) จากห้องราชสีห์ อาคารศาลาว่าการกระทรวงมหาดไทย โดยมีนายทิวา วัชรกาฬ นายสัญชัย ขจรเวหาศน์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดปราจีนบุรี นายสมชาย ชำนิ ปลัดจังหวัดปราจีนบุรี นางจารุณี วายลม หัวหน้าสำนักงานจังหวัดปราจีนบุรี พร้อมด้วยหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมการประชุม
     โดยการประชุมมอบแนวทางการลงพื้นที่ ครั้งที่ 4 ของทีมขับเคลื่อนการพัฒนาประเทศตามโครงการ ไทยนิยม ยั่งยืน ระดับตำบล/ชุมขน ผ่านระบบวีดิทัศน์ทางไกล เป็นการซักซ้อมแนวทางการลงพื้นที่ของทีมขับเคลื่อนฯระดับตำบล/ชุมขน ซึ่งได้พิจารณากรอบแนวทางการลงพื้นที่ครั้งที่ 4 ของทีมขับเคลื่อนฯ รวมทั้งประเด็นเพิ่มเติมในการลงพื้นที่ และโครงการพัฒนาคุณภาพชีวิติเพื่อขับเคลื่อนเศรษฐกิจฐานรากในพื้นที่ ตามโครงการไทยนิยม ยั่งยืน


[ ปิดหน้าต่างนี้ ]