รองผู้ว่าราชการจังหวัดปราจีนบุรี เป็นประธานประชุมคณะกรรมการส่งเสริมกิจการสภาเด็กและเยาวชนจังหวัดปราจีนบุรี
เนื้อหากิจกรรมโดยย่อ : วันนี้ 15 พฤษภาคม 2561 เวลา 09.30 น. นายสุริยะ อมรโรจน์วรวุฒิ ผู้ว่าราชการจังหวัดปราจีนบุรี มอบหมาย นายสัญชัย ขจรเวหาศน์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดปราจีนบุรี เป็นประธานประชุมคณะกรรมการส่งเสริมกิจการสภาเด็กและเยาวชนจังหวัดปราจีนบุรี ประจำปีงบประมาณ 2561 ณ ห้องประชุมประชาบดี สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ จังหวัดปราจีนบุรี
วันที่ข่าว : 15/05/2561
หน่วยงาน : สำนักงานจังหวัดปราจีนบุรี
ผู้โพส : admin
เบอร์โทรศัพท์ : -
รายละเอียดข่าวสาร

     วันนี้ 15 พฤษภาคม 2561  เวลา 09.30 น.  นายสุริยะ  อมรโรจน์วรวุฒิ ผู้ว่าราชการจังหวัดปราจีนบุรี  มอบหมาย นายสัญชัย  ขจรเวหาศน์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดปราจีนบุรี เป็นประธานประชุมคณะกรรมการส่งเสริมกิจการสภาเด็กและเยาวชนจังหวัดปราจีนบุรี ประจำปีงบประมาณ 2561  ณ ห้องประชุมประชาบดี สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ จังหวัดปราจีนบุรี


[ ปิดหน้าต่างนี้ ]