ผู้ว่าราชการจังหวัดปราจีนบุรี พร้อมด้วยนายกเหล่ากาชาดจังหวัดปราจีนบุรี เข้าเฝ้ารับเสด็จสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี
เนื้อหากิจกรรมโดยย่อ : วันที่ 7 พฤษภาคม 2561 เวลา 09.00 น. สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชทานเหรียญกาชาดสมนาคุณชั้นที่ 1 ประกาศเกียรติคุณ และเข็มที่ระลึกผู้บริจาคโลหิต ครบ 36 ครั้ง และ 108 ครั้ง ประจำปี 2559 - 2560 ของเหล่ากาชาดจังหวัดภาค 3 ในการนี้ นายสุริยะ อมรโรจน์วรวุฒิ ผู้ว่าราชการจังหวัดปราจีนบุรี พร้อมด้วย นางสุภวรรณ อมรโรจน์วรวุฒิ นายกเหล่ากาชาดจังหวัดปราจีนบุรี นางเสาวภา วัชรกาฬ รองนายกเหล่ากาชาดจังหวัดปราจีนบุรี เข้าเฝ้ารับเสด็จฯ ณ โรงแรมแกรนด์พาลัซโซ่ อำเภอบางละมุง จังหวัดชลบุรี
วันที่ข่าว : 07/05/2561
หน่วยงาน : สำนักงานจังหวัดปราจีนบุรี
ผู้โพส : admin
เบอร์โทรศัพท์ : -
รายละเอียดข่าวสาร

     วันที่ 7 พฤษภาคม 2561  เวลา 09.00 น.  สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชทานเหรียญกาชาดสมนาคุณชั้นที่ 1 ประกาศเกียรติคุณ และเข็มที่ระลึกผู้บริจาคโลหิต ครบ 36 ครั้ง และ 108 ครั้ง ประจำปี 2559 - 2560 ของเหล่ากาชาดจังหวัดภาค 3  ในการนี้ นายสุริยะ  อมรโรจน์วรวุฒิ ผู้ว่าราชการจังหวัดปราจีนบุรี  พร้อมด้วย นางสุภวรรณ  อมรโรจน์วรวุฒิ นายกเหล่ากาชาดจังหวัดปราจีนบุรี  นางเสาวภา  วัชรกาฬ รองนายกเหล่ากาชาดจังหวัดปราจีนบุรี เข้าเฝ้ารับเสด็จฯ  ณ โรงแรมแกรนด์พาลัซโซ่ อำเภอบางละมุง จังหวัดชลบุรี


[ ปิดหน้าต่างนี้ ]