รองผู้ว่าราชการจังหวัดปราจีนบุรี เป็นประธานปิดการอบรมโครงการค่ายปรับเปลี่ยนพฤติกรรมผู้เสพยาเสพติด
เนื้อหากิจกรรมโดยย่อ : วันนี้ 7 พฤษภาคม 2561 เวลา 09.00 น. นายสุริยะ อมรโรจน์วรวุฒิ ผู้ว่าราชการจังหวัดปราจีนบุรี มอบหมาย นายสัญชัย ขจรเวหาศน์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดปราจีนบุรี เป็นประธานปิดอบรมโครงการค่ายปรับเปลี่ยนพฤติกรรมผู้เสพยาเสพติด ณ หอประชุมกองร้อยอาสารักษาดินแดนจังหวัดปราจีนบุรีที่ 1 ตำบลไม้เค็ด อำเภอเมืองปราจีนบุรี จังหวัดปราจีนบุรี
วันที่ข่าว : 07/05/2561
หน่วยงาน : สำนักงานจังหวัดปราจีนบุรี
ผู้โพส : admin
เบอร์โทรศัพท์ : -
รายละเอียดข่าวสาร

     วันนี้ 7 พฤษภาคม 2561  เวลา 09.00 น.  นายสุริยะ  อมรโรจน์วรวุฒิ ผู้ว่าราชการจังหวัดปราจีนบุรี  มอบหมาย นายสัญชัย  ขจรเวหาศน์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดปราจีนบุรี เป็นประธานปิดอบรมโครงการค่ายปรับเปลี่ยนพฤติกรรมผู้เสพยาเสพติด  ณ หอประชุมกองร้อยอาสารักษาดินแดนจังหวัดปราจีนบุรีที่ 1  ตำบลไม้เค็ด อำเภอเมืองปราจีนบุรี จังหวัดปราจีนบุรี


[ ปิดหน้าต่างนี้ ]