จังหวัดปราจีนบุรีประกอบพิธีพุทธาภิเษกและเบิกเนตร พระพุทธนรเสฎฐนาถมุนี พระพุทธรูปประจำอำเภอกบินทร์บุรี
เนื้อหากิจกรรมโดยย่อ : วันนี้ 4 พฤษภาคม 2561 ที่ หน้าที่ว่าการอำเภอกบินทร์บุรี นายสุริยะ อมรโรจน์วรวุฒิ ผู้ว่าราชการจังหวัดปราจีนบุรี เป็นประธานในพิธีพุทธาภิเษกและเบิกเนตร พระพุทธนรเสฎฐนาถมุนี (พระ-พุด-ทะ-นอ-ระ-เสด-ถะ-นาด-มุ-นี) พระพุทธรูปประจำอำเภอกบินทร์บุรี โดยมี นางสุภวรรณ อมรโรจน์วรวุฒิ นายกเหล่ากาชาดจังหวัดปราจีนบุรี หัวหน้าสำนักงานจังหวัดปราจีนบุรี นายอำเภอเมืองปราจีนบุรี นายอำเภอกบินทร์บุรี ข้าราชการ ทั้งภาครัฐและภาคเอกชน นักเรียน นักศึกษา และประชาชนชาวอำเภอกบินทร์เข้าร่วมพิธีเป็นจำนวนมาก
วันที่ข่าว : 04/05/2561
หน่วยงาน : สำนักงานจังหวัดปราจีนบุรี
ผู้โพส : admin
เบอร์โทรศัพท์ : -
รายละเอียดข่าวสาร

     วันนี้ 4 พฤษภาคม 2561  ที่ หน้าที่ว่าการอำเภอกบินทร์บุรี  นายสุริยะ  อมรโรจน์วรวุฒิ ผู้ว่าราชการจังหวัดปราจีนบุรี เป็นประธานในพิธีพุทธาภิเษกและเบิกเนตร พระพุทธนรเสฎฐนาถมุนี (พระ-พุด-ทะ-นอ-ระ-เสด-ถะ-นาด-มุ-นี) พระพุทธรูปประจำอำเภอกบินทร์บุรี  โดยมี นางสุภวรรณ  อมรโรจน์วรวุฒิ นายกเหล่ากาชาดจังหวัดปราจีนบุรี  นางจารุณี  วายลม หัวหน้าสำนักงานจังหวัดปราจีนบุรี  นายนรเสฏฐ์  ศรีตะพัสโส นายอำเภอเมืองปราจีนบุรี  นายวัลลภ  ประวัติวงค์ นายอำเภอกบินทร์บุรี ข้าราชการ ทั้งภาครัฐและภาคเอกชน นักเรียน นักศึกษา และประชาชนชาวอำเภอกบินทร์เข้าร่วมพิธีเป็นจำนวนมาก
     โดยคณะสงฆ์ พร้อมด้วยประชาชนชาวอำเภอกบินทร์บุรีได้ร่วมกันจัดสร้างพระพุทธรูปประจำอำเภอปางลีลาหรือปางประทานพร ขนาดสูง 5 เมตร ฐานกว้าง 92 – 95 เซนติเมตร ประดิษฐาน  ณ บริเวณหน้าที่ว่าการอำเภอกบินทร์บุรี เพื่อเป็นสิริมงคลและเป็นศูนย์รวมจิตใจของชาวอำเภอกบินทร์บุรี เนื่องจากคณะสงฆ์และข้าราชการในพื้นที่มีมติให้จัดสร้างพระพุทธรูปเพื่อประดิษฐานเป็นที่สักการะแก่บุคคลทั้งหลาย ในการนี้ได้จัดสร้างพระพุทธรูปบูชาปางลีลาหรือปางประทานพร ขนาดสูง 9 นิ้ว จำนวน 269 องค์ ขนาดสูง 5 นิ้ว จำนวน 279 องค์ และพระพุทธรูปเหมือน (พระกริ่ง) จำนวน 10,000 องค์
     ทั้งนี้สมเด็จพระอริยวงศาคตญาณ สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก ได้ทรงประทานนาม เมื่อวันที่ 17 เมษายน 2561 ว่า พระพุทธนรเสฎฐนาถมุนี (พระ-พุด-ทะ-นอ-ระ-เสด-ถะ-นาด-มุ-นี) ซึ่งแปลว่า พระพุทธเจ้าทรงเป็นนักปราชญ์และเป็นที่พึ่งอันประเสริฐสุด


[ ปิดหน้าต่างนี้ ]