รองผู้ว่าราชการจังหวัดปราจีนบุรี เป็นประธานประชุมคณะกรรมการรับรองมาตรฐานผลิตภัณฑ์ชุมชน จังหวัดปราจีนบุรี
เนื้อหากิจกรรมโดยย่อ : วันนี้ 1 พฤษภาคม 2561 เวลา 13.30 น. นายสุริยะ อมรโรจน์วรวุฒิ ผู้ว่าราชการจังหวัดปราจีนบุรี มอบให้ นายทิวา วัชรกาฬ รองผู้ว่าราชการจังหวัดปราจีนบุรี เป็นประธานประชุมคณะกรรมการรับรองมาตรฐานผลิตภัณฑ์ชุมชน จังหวัดปราจีนบุรี ครั้งที่ ปจ 7 - 4/2561 ณ ห้องประชุมชั้น 2 สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดปราจีนบุรี
วันที่ข่าว : 01/05/2561
หน่วยงาน : สำนักงานจังหวัดปราจีนบุรี
ผู้โพส : admin
เบอร์โทรศัพท์ : -
รายละเอียดข่าวสาร

     วันนี้ 1 พฤษภาคม 2561  เวลา 13.30 น.  นายสุริยะ  อมรโรจน์วรวุฒิ ผู้ว่าราชการจังหวัดปราจีนบุรี  มอบให้ นายทิวา  วัชรกาฬ รองผู้ว่าราชการจังหวัดปราจีนบุรี เป็นประธานประชุมคณะกรรมการรับรองมาตรฐานผลิตภัณฑ์ชุมชน จังหวัดปราจีนบุรี ครั้งที่ ปจ 7 - 4/2561   ณ ห้องประชุมชั้น 2 สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดปราจีนบุรี เพื่อให้ความเห็นชอบและลงนามรับรองให้ออกใบรับรองแสดงเครื่องหมายมาตรฐานผลิตภัณฑ์ชุมชน


[ ปิดหน้าต่างนี้ ]