รองผู้ว่าราชการจังหวัดปราจีนบุรี เป็นประธานในพิธีรณรงค์หยุดเผาในพื้นที่การเกษตร
เนื้อหากิจกรรมโดยย่อ : วันนี้ 27 เมษายน 2561 เวลา 10.00 น. นายสุริยะ อมรโรจน์วรวุฒิ ผู้ว่าราชการจังหวัดปราจีนบุรี มอบให้ นายทิวา วัชรกาฬ รองผู้ว่าราชการจังหวัดปราจีนบุรี เป็นประธานในพิธีรณรงค์หยุดเผาในพื้นที่การเกษตร ตามโครงการส่งเสริมการหยุดการเผาในพื้นที่การเกษตร ประจำปี 2561 ณ แปลงนาสาธิต หมู่ที่ 1 ตำบลบางบริบูรณ์ อำเภอเมืองปราจีนบุรี จังหวัดปราจีนบุรี และในการนี้ได้ร่วมกับเกษตรกร ดำเนินการเทน้ำหมักชีวภาพเพื่อย่อยสลายตอซังและฟางข้าว ในแปลงนา และ ไถกลบ ตอซัง ฟางข้าว โดยใช้รถฟาร์มแทรกเตอร์
วันที่ข่าว : 27/04/2561
หน่วยงาน : สำนักงานจังหวัดปราจีนบุรี
ผู้โพส : admin
เบอร์โทรศัพท์ : -
รายละเอียดข่าวสาร

     วันนี้ 27 เมษายน 2561 เวลา 10.00 น.  นายสุริยะ  อมรโรจน์วรวุฒิ ผู้ว่าราชการจังหวัดปราจีนบุรี  มอบให้ นายทิวา  วัชรกาฬ รองผู้ว่าราชการจังหวัดปราจีนบุรี เป็นประธานในพิธีรณรงค์หยุดเผาในพื้นที่การเกษตร ตามโครงการส่งเสริมการหยุดการเผาในพื้นที่การเกษตร ประจำปี 2561  ณ แปลงนาสาธิต หมู่ที่ 1 ตำบลบางบริบูรณ์ อำเภอเมืองปราจีนบุรี จังหวัดปราจีนบุรี และในการนี้ได้ร่วมกับเกษตรกร  ดำเนินการเทน้ำหมักชีวภาพเพื่อย่อยสลายตอซังและฟางข้าว ในแปลงนา และ ไถกลบ ตอซัง ฟางข้าว โดยใช้รถฟาร์มแทรกเตอร์


[ ปิดหน้าต่างนี้ ]