รองผู้ว่าราชการจังหวัดปราจีนบุรี ตรวจเยี่ยมกิจกรรมจิตอาสากำจัดผักตบชวา
เนื้อหากิจกรรมโดยย่อ : วันนี้ 27 เมษายน 2561 เวลา 09.00 น. นายสุริยะ อมรโรจน์วรวุฒิ ผู้ว่าราชการจังหวัดปราจีนบุรี มอบให้ นายทิวา วัชรกาฬ รองผู้ว่าราชการจังหวัดปราจีนบุรี ตรวจเยี่ยมกิจกรรมจิตอาสากำจัดผักตบชวา ซึ่งเป็นการดำเนินการกำจัดผักตบชวาในจังหวัดปราจีนบุรี ตามนโยบายของรัฐบาลและกระทรวงมหาดไทยโดยสำนักโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดปราจีนบุรี ประสานความร่วมมือกับ ส่วนราชการ ภาคเอกชน และจิตอาสา ในเขตเทศบาลเมืองปราจีนบุรี ร่วมกันกำจัดผักตบชวา ณ บริเวณคลองตะโกลาย เขตเทศบาลเมืองปราจีนบุรี ตำบลหน้าเมือง อำเภอเมืองปราจีนบุรี จังหวัดปราจีนบุรี
วันที่ข่าว : 27/04/2561
หน่วยงาน : สำนักงานจังหวัดปราจีนบุรี
ผู้โพส : admin
เบอร์โทรศัพท์ : -
รายละเอียดข่าวสาร

     วันนี้ 27 เมษายน 2561 เวลา 09.00 น.  นายสุริยะ  อมรโรจน์วรวุฒิ ผู้ว่าราชการจังหวัดปราจีนบุรี  มอบให้ นายทิวา  วัชรกาฬ รองผู้ว่าราชการจังหวัดปราจีนบุรี ตรวจเยี่ยมกิจกรรมจิตอาสากำจัดผักตบชวา ซึ่งเป็นการดำเนินการกำจัดผักตบชวาในจังหวัดปราจีนบุรี ตามนโยบายของรัฐบาลและกระทรวงมหาดไทยโดยสำนักโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดปราจีนบุรี ประสานความร่วมมือกับ ส่วนราชการ ภาคเอกชน และจิตอาสา ในเขตเทศบาลเมืองปราจีนบุรี ร่วมกันกำจัดผักตบชวา ณ บริเวณคลองตะโกลาย เขตเทศบาลเมืองปราจีนบุรี ตำบลหน้าเมือง อำเภอเมืองปราจีนบุรี จังหวัดปราจีนบุรี


[ ปิดหน้าต่างนี้ ]