จังหวัดปราจีนบุรีประชุมคณะกรมการจังหวัด ประจำเดือนเมษายน 2561
เนื้อหากิจกรรมโดยย่อ : วันนี้ 26 เมษายน 2561 ที่หอประชุมจังหวัดปราจีนบุรี นายสุริยะ อมรโรจน์วรวุฒิ ผู้ว่าราชการจังหวัดปราจีนบุรี เป็นประธานการประชุมคณะกรมการจังหวัดปราจีนบุรี ครั้งที่ 4/2561 ประจำเดือนเมษายน 2561 โดยมีหน่วยราชการทุกภาคส่วนเข้าร่วมประชุม
วันที่ข่าว : 26/04/2561
หน่วยงาน : สำนักงานจังหวัดปราจีนบุรี
ผู้โพส : admin
เบอร์โทรศัพท์ : -
รายละเอียดข่าวสาร

     วันนี้ 26 เมษายน 2561  ที่หอประชุมจังหวัดปราจีนบุรี  นายสุริยะ  อมรโรจน์วรวุฒิ ผู้ว่าราชการจังหวัดปราจีนบุรี เป็นประธานการประชุมคณะกรมการจังหวัดปราจีนบุรี ครั้งที่ 4/2561 ประจำเดือนเมษายน 2561 โดยมีหน่วยราชการทุกภาคส่วนเข้าร่วมประชุม
     ในการประชุมคณะกรมการจังหวัดครั้งที่ 4/2561 ประจำเดือนเมษายน 2561 เป็นการติดตามผลการดำเนินงานความก้าวหน้าการดำเนินงานตามโครงการขยายถนนเป็น 4 เลน 6 เลน และ 8 เลน เพื่อไม่ให้เกิดการจราจรติดขัด และเป็นการขยายถนนเพื่อรองรับโลจิสติกส์ การแก้ไขปัญหาน้ำอุปโภคบริโภคในฤดูแล้ง ความคืบหน้าด้านการส่งเสริมการลงทุน/การดำเนินการศูนย์สนับสนุนและช่วยเหลือ เอสเอ็มอี (SME Suport & Rescue Center) กองทุนพัฒนาเอสเอ็มอี ตามแนวประชารัฐ แหล่งท่องเที่ยวเชิงเกษตรจังหวัดปราจีนบุรี
     ทั้งนี้ผู้ว่าราชการจังหวัดได้เป็นประธานในพิธีมอบเครื่องหมาย “รักษาดินแดนยิ่งชีพ” รวมทั้งพิธีมอบใบประกาศเกียรติคุณแก่กรรมการสงเคราะห์ดีเด่น ประจำปี 2560 และการนำเสนอสรุปผลการดำเนินงานของผู้ว่าราชการจังหวัดปราจีนบุรี อีกด้วย


[ ปิดหน้าต่างนี้ ]