ผู้ว่าราชการจังหวัดปราจีนบุรี ประชุมรับฟังความคิดเห็นในการจัดทำร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
เนื้อหากิจกรรมโดยย่อ : วันนี้ 23 เมษายน 2561 ที่ห้องศูนย์การเรียนรู้ ศาลากลางจังหวัดปราจีนบุรี นายสุริยะ อมรโรจน์วรวุฒิ ผู้ว่าราชการจังหวัดปราจีนบุรี ประชุมรับฟังความคิดเห็นในการจัดทำร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ผ่านระบบวีดิทัศน์ทางไกล (Video Conference System) จากห้องประชุมราชสีห์ อาคารศาลาว่าการกระทรวงมหาดไทย โดยมี รองผู้ว่าราชการจังหวัดปราจีนบุรี หัวหน้าสำนักงานจังหวัดปราจีนบุรี หัวหน้าส่วนราชการ และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมการประชุม
วันที่ข่าว : 23/04/2561
หน่วยงาน : สำนักงานจังหวัดปราจีนบุรี
ผู้โพส : admin
เบอร์โทรศัพท์ : -
รายละเอียดข่าวสาร

     วันนี้ 23 เมษายน 2561 ที่ห้องศูนย์การเรียนรู้ ศาลากลางจังหวัดปราจีนบุรี  นายสุริยะ  อมรโรจน์วรวุฒิ ผู้ว่าราชการจังหวัดปราจีนบุรี ประชุมรับฟังความคิดเห็นในการจัดทำร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ผ่านระบบวีดิทัศน์ทางไกล (Video Conference System) จากห้องประชุมราชสีห์ อาคารศาลาว่าการกระทรวงมหาดไทย โดยมีนายทิวา วัชรกาฬ รองผู้ว่าราชการจังหวัดปราจีนบุรี นางจารุณี วายลม หัวหน้าสำนักงานจังหวัดปราจีนบุรี หัวหน้าส่วนราชการ และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมการประชุม
     ด้วยกระทรวงมหาดไทยร่วมกับสำนักงบประมาณ กำหนดจัดประชุมเพื่อรับฟังความคิดเห็นการจัดทำร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 โดยมี นายภาณุ จันทร์เจียวใช้ รองผู้อำนวยการสำนักงบประมาณ พร้อมด้วยคณะเจ้าหน้าที่ของสำนักงบประมาณเข้าร่วมการประชุม โดยได้รับฟังความเป็นมาของการจัดทำงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 รวมทั้งงบประมาณรายจ่ายของหน่วยงานในสังกัดกระทรวงมหาดไทย ตามร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 และได้เสนอความคิดเห็นของส่วนราชการ รัฐวิสาหกิจในสังกัดกระทรวงมหาดไทย กรุงเทพมหานคร เมืองพัทยา จังหวัดและกลุ่มจังหวัดต่อร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562


[ ปิดหน้าต่างนี้ ]