ผู้ว่าราชการจังหวัดปราจีนบุรีลงตรวจพื้นที่และประชุมคณะกรรมการรับเสด็จทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญา สิริวัฒนาพรรณวดี
เนื้อหากิจกรรมโดยย่อ : วันนี้ 23 เมษายน 2561 ที่ ห้องประชุมโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้ากบินทร์บุรี นายสุริยะ อมรโรจน์วรวุฒิ ผู้ว่าราชการจังหวัดปราจีนบุรี นายสุนิติ พรายศรี ผู้แทนสำนักพระราชวัง พร้อมด้วยหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ลงตรวจพื้นที่และประชุมคณะกรรมการรับเสด็จทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญา สิริวัฒนาพรรณวดี ในวโรกาสเสด็จเยี่ยมสมาชิกและติดตามผลการดำเนินงาน โครงการ TO BE NUMBER ONE จังหวัดปราจีนบุรี ในวันที่ 30 พฤษภาคม 2561 ณ โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้ากบินทร์บุรี จังหวัดปราจีนบุรี
วันที่ข่าว : 23/04/2561
หน่วยงาน : สำนักงานจังหวัดปราจีนบุรี
ผู้โพส : admin
เบอร์โทรศัพท์ : -
รายละเอียดข่าวสาร

     วันนี้ 23 เมษายน 2561  ที่ ห้องประชุมโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้ากบินทร์บุรี  นายสุริยะ  อมรโรจน์วรวุฒิ ผู้ว่าราชการจังหวัดปราจีนบุรี  นายสุนิติ  พรายศรี ผู้แทนสำนักพระราชวัง พร้อมด้วยหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ลงตรวจพื้นที่และประชุมคณะกรรมการรับเสด็จทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญา สิริวัฒนาพรรณวดี ในวโรกาสเสด็จเยี่ยมสมาชิกและติดตามผลการดำเนินงาน โครงการ TO BE NUMBER ONE จังหวัดปราจีนบุรี  ในวันที่ 30 พฤษภาคม 2561  ณ โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้ากบินทร์บุรี จังหวัดปราจีนบุรี
     การเสด็จฯ ในครั้งนี้ทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญา สิริวัฒนาพรรณวดีจะทอดพระเนตรการดำเนินงานโครงการ TO BE NUMBER ONE และจะทรงเปิดศูนย์เพื่อนใจ TO BE NUMBER ONE (TO BE NUMBER ONE FRIEND CORNER) ของโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้ากบินทร์บุรี  ทอดพระเนตรนิทรรศการ ผลงานของชมรม TO BE NUMBER ONE สถานศึกษา  สถานประกอบการในจังหวัดปราจีนบุรีที่จะจัดแสดงในงาน และในช่วงค่ำจะทรงขับร้องเพลงในเวทีคอนเสิร์ต TO BE NUMBER ONE บนเวทีแสดงในอาคารโดมโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาบินทร์บุรี
     ทั้งนี้เพื่อให้การรับเสด็จทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญา สิริวัฒนาพรรณวดี เป็นไปด้วยความเรียบร้อยและสมพระเกียรติ จังหวัดปราจีนบุรีจึงได้ประชุมร่วมทุกภาคส่วน พร้อมกับตรวจเยี่ยมสถานที่ในการรับเสด็จ ภายในโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้ากบินทร์บุรี เพื่อความเรียบร้อยและสมพระเกียรติ


[ ปิดหน้าต่างนี้ ]