รองผู้ว่าราชการจังหวัดปราจีนบุรี ร่วมประชุมเตรียมการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์การเตรียมพร้อมแห่งชาติ
เนื้อหากิจกรรมโดยย่อ : วันนี้ 20 เมษายน 2561 เวลา 09.00 น. นายสุริยะ อมรโรจน์วรวุฒิ ผู้ว่าราชการจังหวัดปราจีนบุรี มอบหมาย นายสัญชัย ขจรเวหาศน์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดปราจีนบุรี ร่วมประชุมเตรียมการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์การเตรียมพร้อมแห่งชาติ (พ.ศ.2560 - 2564) ไปสู่การปฏิบัติในพื้นที่ภาคกลางและภาคตะวันออก ณ โรงแรมนิวแทรเวิลลอด์จ จังหวัดจันทบุรี
วันที่ข่าว : 20/04/2561
หน่วยงาน : สำนักงานจังหวัดปราจีนบุรี
ผู้โพส : admin
เบอร์โทรศัพท์ : -
รายละเอียดข่าวสาร

     วันนี้ 20 เมษายน 2561   เวลา 09.00 น.  นายสุริยะ  อมรโรจน์วรวุฒิ ผู้ว่าราชการจังหวัดปราจีนบุรี มอบหมาย นายสัญชัย  ขจรเวหาศน์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดปราจีนบุรี ร่วมประชุมเตรียมการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์การเตรียมพร้อมแห่งชาติ (พ.ศ.2560 - 2564) ไปสู่การปฏิบัติในพื้นที่ภาคกลางและภาคตะวันออก  ณ โรงแรมนิวแทรเวิลลอด์จ จังหวัดจันทบุรี


[ ปิดหน้าต่างนี้ ]