ผู้ว่าราชการจังหวัดปราจีนบุรีให้โอวาทแก่ผู้ฝึกสอนและนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขันกีฬาผู้สูงอายุแห่งชาติ “งาช้างดำเกมส์” ครั้งที่ 1
เนื้อหากิจกรรมโดยย่อ : วันนี้ 18 เมษายน 2561 เวลา 11.00 น. ที่ห้องรับรองผู้ว่าราชการจังหวัด นายสุริยะ อมรโรจน์วรวุฒิ ผู้ว่าราชการจังหวัดปราจีนบุรี ให้โอวาทแก่นักกีฬาและเจ้าหน้าที่ผู้ฝึกสอนเดินทางไปเข้าร่วมการแข่งขันกีฬาผู้สูงอายุแห่งชาติ ครั้งที่ 1 “งาช้างดำเกมส์” ณ จังหวัดน่าน
วันที่ข่าว : 18/04/2561
หน่วยงาน : สำนักงานจังหวัดปราจีนบุรี
ผู้โพส : admin
เบอร์โทรศัพท์ : -
รายละเอียดข่าวสาร

     วันนี้ 18 เมษายน 2561  เวลา 11.00 น.  ที่ห้องรับรองผู้ว่าราชการจังหวัด  นายสุริยะ  อมรโรจน์วรวุฒิ ผู้ว่าราชการจังหวัดปราจีนบุรี ให้โอวาทแก่นักกีฬาและเจ้าหน้าที่ผู้ฝึกสอนเดินทางไปเข้าร่วมการแข่งขันกีฬาผู้สูงอายุแห่งชาติ ครั้งที่ 1 “งาช้างดำเกมส์” ณ จังหวัดน่าน
     โดยการกีฬาแห่งประเทศไทย จัดการแข่งขันกีฬาผู้สูงอายุแห่งชาติ ครั้งที่ 1 “งาช้างดำเกมส์” ระหว่างวันที่ 21 – 27 เมษายน 2561 ซึ่งจังหวัดน่านได้รับเกียรติเป็นเจ้าภาพจัดการแข่งขัน จังหวัดปราจีนบุรี ร่วมกับสำนักงานการกีฬาแห่งประเทศไทย จังหวัดปราจีนบุรี และสมาคมกีฬาแห่งประเทศไทย ได้จัดส่งนักกีฬาตัวแทนจังหวัดปราจีนบุรี เข้าร่วมการแข่งขันจำนวน 2 ประเภท คือกีฬากอล์ฟ และกีฬาวู้ดบอล ซึ่งมีเจ้าหน้าที่ผู้ฝึกสอน และนักกีฬา เข้าร่วมทำการแข่งขันทั้งสิ้น 10 คน
     ในโอกาสนี้ผู้ว่าราชการจังหวัดปราจีนบุรี ได้ให้โอวาทแก่นักกีฬาและเจ้าหน้าที่ผู้ฝึกสอนที่จะเข้าร่วมการแข่งขันกีฬาผู้สูงอายุแห่งชาติ ครั้งที่ 1 “งาช้างดำเกมส์”  ณ จังหวัดน่าน ทั้งยังมอบชุดวอร์ม เพื่อเป็นขวัญและกำลังใจแก่ผู้เข้าร่วมการแข่งขันต่อไป


[ ปิดหน้าต่างนี้ ]