จังหวัดปราจีนบุรีสรุปผลการดำเนินงานป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนในช่วงเทศกาลสงกรานต์ 2561
เนื้อหากิจกรรมโดยย่อ : วันนี้ 18 เมษายน 2561 เวลา 10.00 น. ที่ห้องประชุมศูนย์การเรียนรู้ ศาลากลางจังหวัดปราจีนบุรี นายสุริยะ อมรโรจน์วรวุฒิ ผู้ว่าราชการจังหวัดปราจีนบุรี เป็นประธานการประชุมสรุปผลการดำเนินงานป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนในช่วงเทศกาลสงกรานต์ 2561 จังหวัดปราจีนบุรี โดยมีหัวหน้าส่วนราชการและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมการประชุม
วันที่ข่าว : 18/04/2561
หน่วยงาน : สำนักงานจังหวัดปราจีนบุรี
ผู้โพส : admin
เบอร์โทรศัพท์ : -
รายละเอียดข่าวสาร

     วันนี้ 18 เมษายน 2561  เวลา 10.00 น.  ที่ห้องประชุมศูนย์การเรียนรู้ ศาลากลางจังหวัดปราจีนบุรี  นายสุริยะ  อมรโรจน์วรวุฒิ ผู้ว่าราชการจังหวัดปราจีนบุรี เป็นประธานการประชุมสรุปผลการดำเนินงานป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนในช่วงเทศกาลสงกรานต์ 2561 จังหวัดปราจีนบุรี โดยมีหัวหน้าส่วนราชการและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมการประชุม
     โดยจังหวัดปราจีนบุรีสรุปผลการดำเนินงานป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนในช่วงเทศกาลสงกรานต์ 2561 ตั้งแต่วันที่ 11 - 17 เมษายน 2561 เกิดอุบัติเหตุ 54 ครั้ง โดยเพิ่มขึ้นจากปีที่ผ่านมา 8 ครั้ง มีผู้ได้รับบาดเจ็บ 51 ราย และผู้เสียชีวิต 6 ราย ลดลงจากปีที่ผ่านมา 1 ราย
     ทั้งนี้จังหวัดปราจีนบุรีได้กำหนดแนวทางในการแก้ปัญหาจากการวิเคราะห์ข้อมูลในเบื้องต้นโดยมีมาตรการบังคับใช้กฎหมายอย่างเข้มข้น เน้นการขับขี่รถจักรยานยนต์ให้สวมหมวกนิรภัย การตรวจวัดระดับแอลกอฮอล์ การใช้ความเร็วเกินกำหนดในเส้นทางตรงบนถนนสายหลัก และถนนในหมู่บ้าน เพิ่มการตั้งด่านชุมชนให้มากขึ้น เพื่อลดจำนวนการเกิดอุบัติเหตุ ผู้บาดเจ็บ และเสียชีวิต ในช่วงเทศกาลให้ลดน้อยลง


[ ปิดหน้าต่างนี้ ]