รองผู้ว่าราชการจังหวัดปราจีนบุรี เป็นประธานประชุมเพื่อเตรียมความพร้อมก่อนการประชุมเตรียมการรับเสด็จฯ
เนื้อหากิจกรรมโดยย่อ : วันนี้ 17 เมษายน 2561 เวลา 09.30 น. นายสุริยะ อมรโรจน์วรวุฒิ ผู้ว่าราชการจังหวัดปราจีนบุรี มอบหมาย นายสัญชัย ขจรเวหาศน์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดปราจีนบุรี เป็นประธานประชุมหัวหน้าส่วนราชการและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อเตรียมความพร้อมก่อนการประชุมเตรียมการรับเสด็จทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตน์ราชกัญญา สิริวัฒนาพรรณวดี ณ ห้องประชุม 403 (ทวารวดี) ชั้น 4 ศาลากลางจังหวัดปราจีนบุรี
วันที่ข่าว : 17/04/2561
หน่วยงาน : สำนักงานจังหวัดปราจีนบุรี
ผู้โพส : admin
เบอร์โทรศัพท์ : -
รายละเอียดข่าวสาร

     วันนี้ 17 เมษายน 2561  เวลา 09.30 น.  นายสุริยะ  อมรโรจน์วรวุฒิ ผู้ว่าราชการจังหวัดปราจีนบุรี มอบหมาย นายสัญชัย  ขจรเวหาศน์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดปราจีนบุรี เป็นประธานประชุมหัวหน้าส่วนราชการและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อเตรียมความพร้อมก่อนการประชุมเตรียมการรับเสด็จทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตน์ราชกัญญา สิริวัฒนาพรรณวดี  ณ ห้องประชุม 403 (ทวารวดี) ชั้น 4 ศาลากลางจังหวัดปราจีนบุรี


[ ปิดหน้าต่างนี้ ]