ผู้ว่าราชการจังหวัดปราจีนบุรีจัดกิจกรรมพบผู้นำท้องถิ่นยามเช้า (Informal Morning brief)
เนื้อหากิจกรรมโดยย่อ : วันนี้ 17 เมษายน 2561 เวลา 07.30 น. ที่หอประชุมสำนักงานเหล่ากาชาดจังหวัดปราจีนบุรี นายสุริยะ อมรโรจน์วรวุฒิ ผู้ว่าราชการจังหวัดปราจีนบุรี จัดกิจกรรมผู้ว่าราชการจังหวัดปราจีนบุรี พบผู้นำท้องที่ ยามเช้า ( Informal Morning Brief ) ของกำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ในพื้นที่อำเภอเมืองปราจีนบุรี โดยมี รองผู้ว่าราชการจังหวัดปราจีนบุรี ปลัดจังหวัดปราจีนบุรี หัวหน้าส่วนราชการที่เกี่ยวข้อง นายอำเภอเมืองปราจีนบุรี พร้อมด้วยกำนัน ผู้ใหญ่บ้านในพื้นที่อำเภอเมืองปราจีนบุรี เข้าร่วมกิจกรรม
วันที่ข่าว : 17/04/2561
หน่วยงาน : สำนักงานจังหวัดปราจีนบุรี
ผู้โพส : admin
เบอร์โทรศัพท์ : -
รายละเอียดข่าวสาร

     วันนี้ 17 เมษายน 2561  เวลา 07.30 น.  ที่หอประชุมสำนักงานเหล่ากาชาดจังหวัดปราจีนบุรี  นายสุริยะ  อมรโรจน์วรวุฒิ ผู้ว่าราชการจังหวัดปราจีนบุรี จัดกิจกรรมผู้ว่าราชการจังหวัดปราจีนบุรี พบผู้นำท้องที่ ยามเช้า ( Informal Morning Brief ) ของกำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ในพื้นที่อำเภอเมืองปราจีนบุรี โดยมี นายทิวา  วัชรกาฬ  นายสัญชัย  ขจรเวหาศน์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดปราจีนบุรี  นายสมชาย  ชำนิ ปลัดจังหวัดปราจีนบุรี หัวหน้าส่วนราชการที่เกี่ยวข้อง นายอำเภอเมืองปราจีนบุรี พร้อมด้วยกำนัน ผู้ใหญ่บ้านในพื้นที่อำเภอเมืองปราจีนบุรี เข้าร่วมกิจกรรม
     กิจกรรมผู้ว่าราชการจังหวัดปราจีนบุรี พบผู้นำท้องที่ ยามเช้า( Informal Morning Brief) มีวัตถุประสงค์เพื่อให้ผู้บริหารระดับจังหวัด หัวหน้าส่วนระดับจังหวัด องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ได้พบปะ หารือ ข้อราชการ แลกเปลี่ยนความคิดเห็นการปฏิบัติงาน ปัญหาต่างๆในแต่ละพื้นที่ และร่วมกันหาแนวทางในการแก้ไขปัญหาหรือป้องกัน เพื่อประโยชน์ในการพัฒนาจังหวัดปราจีนบุรี
     สำหรับการจัดกิจกรรมในครั้งนี้มีกำนัน ผู้ใหญ่บ้านในพื้นที่ ตำบลบ้านพระ และตำบลบางบริบูรณ์ อำเภอเมืองปราจีนบุรี จำนวน 25 คน เข้าร่วมกิจกรรม แลกเปลี่ยนความคิดเห็นและร่วมกันแก้ไขปัญหาในพื้นที่ เพื่อความเป็นอยู่ที่ดีขึ้นของประชาชนชาวอำเภอเมืองปราจีนบุรี โดยผู้ว่าราชการจังหวัดได้เน้นย้ำนโยบายไทยนิยม ยั่งยืน ตอบสนองต่อนโยบายของรัฐบาล ในการเดินหน้าแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนในเชิงรุก และเน้นย้ำเรื่องความโปร่งใสในการดำเนินงาน ให้เป็นไปตามระเบียบ กฎหมาย ที่เกี่ยวข้อง อีกทั้งยังมีนโยบายในการท่องเที่ยวระดับชุมชน ส่งเสริมการมีรายได้ให้กับชุมชนและครัวเรือน ทั้งนี้พื้นที่ ตำบลบ้านพระ และตำบลบางบริบูรณ์ ส่วนใหญ่ประสบปัญหาแหล่งน้ำและกระแสไฟฟ้า โดยผู้ว่าราชการจังหวัดได้มอบหมายให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องดำเนินการแก้ไขต่อไป


[ ปิดหน้าต่างนี้ ]