ผู้ว่าราชการจังหวัดปราจีนบุรี เปิดโครงการพัฒนาศักยภาพอุตสาหกรรมด้วยเทคโนโลยีสะอาด
เนื้อหากิจกรรมโดยย่อ : วันนี้ 13 มีนาคม 61 ที่โรงแรมทวารวดี รีสอร์ท อำเภอศรีมหาโพธิ นายสุริยะ อมรโรจน์วรวุฒิ ผู้ว่าราชการจังหวัดปราจีนบุรี เป็นประธานเปิดการสัมมนาเชิงปฏิบัติการ โครงการพัฒนาศักยภาพอุตสาหกรรมด้วยการเสริมสร้างองค์ความรู้ นวัตกรรม เทคโนโลยีการผลิต กิจกรรมหลัก พัฒนาสร้างสรรค์นวัตกรรมใหม่จากวัสดุที่ไม่ใช้แล้ว โดยเทคโนโลยีการผลิตที่สะอาด (Pre Innovation)
วันที่ข่าว : 13/03/2561
หน่วยงาน : สำนักงานจังหวัดปราจีนบุรี
ผู้โพส : admin
เบอร์โทรศัพท์ : -
รายละเอียดข่าวสาร

     วันนี้ 13 มีนาคม 61  ที่โรงแรมทวารวดี รีสอร์ท อำเภอศรีมหาโพธิ นายสุริยะ อมรโรจน์วรวุฒิ ผู้ว่าราชการจังหวัดปราจีนบุรี เป็นประธานเปิดการสัมมนาเชิงปฏิบัติการ โครงการพัฒนาศักยภาพอุตสาหกรรมด้วยการเสริมสร้างองค์ความรู้ นวัตกรรม เทคโนโลยีการผลิต กิจกรรมหลัก พัฒนาสร้างสรรค์นวัตกรรมใหม่จากวัสดุที่ไม่ใช้แล้ว โดยเทคโนโลยีการผลิตที่สะอาด (Pre Innovation)


     โดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดปราจีนบุรื ได้จัดทำโครงการพัฒนาศักยภาพอุตสาหกรรมด้วยการเสริมสร้างองค์ความรู้ นวัตกรรมเทคโนโลยีการผลิต กิจกรรมหลัก พัฒนาสร้างสรรค์นวัตกรรมใหม่จากวัสดุที่ไม่ใช้แล้ว โดยเทคโนโลยีการผลิตที่สะอาด เพื่อให้สามารถนำวัสดุที่ไม่ใช้แล้ว ที่ได้จากการใช้เทคโนโลยีการผลิตที่สะอาด หรือ 3 R มาสร้างเป็นผลิตภัณฑ์ใหม่ นอกจากนี้ยังสร้างแนวคิดในการนำนวัตกรรมเชิงสร้างสรรค์มาใช้ให้เกิดความรคุ้มค่าในด้านเศรษฐกิจ รวมทั้งลดปัญหาทางด้านสิ่งแวดล้อมให้แก่โรงงานอุตสาหกรรม และเพื่อให้ภาคอุตสาหกรรมมุ่งสู่มาตรฐานสากล บนพื้นฐานที่ตระหนักถึงด้านสิ่งแวดล้อม ช่วยลดปริมาณขยะในพื้นที่ และเกิดประโยชน์ต่อประชาชนในพื้นที่


     ซึ่งการสัมมนาในครั้งนี้มีการคัดเลือกสถานประกอบการอุตสาหกรรมเข้าร่วมโครงการจำนวน 25 โรงงาน เข้ารับการพัฒนาประสิทธิภาพในการนำของเสียและวัสดุที่ไม่ใช้แล้วมาสร้างเป็นผลิตภัณฑ์ใหม่ จำนวน 25 ผลิตภัณฑ์ และมีผู้เข้ารับการสัมมนาทั้งสิ้น 200 รายจากผู้ประกอบการอุตสาหกรรม 5 จังหวัด ประกอบด้วย จังหวัดสมุทรปราการ จังหวัดฉะเชิงเทรา จังหวัดสระแก้ว จังหวัดนครนายก และจังหวัดปราจีนบุรี เข้าร่วมการสัมมนาในครั้งนี้


[ ปิดหน้าต่างนี้ ]