ผู้ว่าราชการจังหวัดปราจีนบุรีจัดกิจกรรมพบผู้นำท้องถิ่นยามเช้า (Informal Morning brief)
เนื้อหากิจกรรมโดยย่อ : วันนี้ 13 มีนาคม 2561 ที่หอประชุมสำนักงานเหล่ากาชาดจังหวัดปราจีนบุรี นายสุริยะ อมรโรจน์วรวุฒิ ผู้ว่าราชการจังหวัดปราจีนบุรี จัดกิจกรรมผู้ว่าราชการจังหวัดปราจีนบุรี พบผู้นำท้องที่ ยามเช้า (Informal Morning Brief) ของกำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ในพื้นที่อำเภอประจันตคามโดยมี นายทิวา วัชรกาฬ รองผู้ว่าราชการจังหวัดปราจีนบุรี นายสมชาย ชำนิ ปลัดจังหวัดปราจีนบุรี หัวหน้าส่วนราชการที่เกี่ยวข้อง นายอำเภอประจันตคาม พร้อมด้วยกำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ในพื้นที่อำเภอประจันตคาม เข้าร่วมกิจกรรมดังกล่าว
วันที่ข่าว : 13/03/2561
หน่วยงาน : สำนักงานจังหวัดปราจีนบุรี
ผู้โพส : admin
เบอร์โทรศัพท์ : -
รายละเอียดข่าวสาร

     วันนี้ 13 มีนาคม 2561  ที่หอประชุมสำนักงานเหล่ากาชาดจังหวัดปราจีนบุรี นายสุริยะ  อมรโรจน์วรวุฒิ ผู้ว่าราชการจังหวัดปราจีนบุรี จัดกิจกรรมผู้ว่าราชการจังหวัดปราจีนบุรี พบผู้นำท้องที่ ยามเช้า (Informal Morning Brief) ของกำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ในพื้นที่อำเภอประจันตคามโดยมี นายทิวา  วัชรกาฬ รองผู้ว่าราชการจังหวัดปราจีนบุรี นายสมชาย  ชำนิ ปลัดจังหวัดปราจีนบุรี หัวหน้าส่วนราชการที่เกี่ยวข้อง นายอำเภอประจันตคาม พร้อมด้วยกำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ในพื้นที่อำเภอประจันตคาม เข้าร่วมกิจกรรมดังกล่าว


     กิจกรรมผู้ว่าราชการจังหวัดปราจีนบุรี พบผู้นำท้องที่ ยามเช้า (Informal Morning Brief) มีวัตถุประสงค์เพื่อให้ผู้บริหารระดับจังหวัด หัวหน้าส่วนระดับจังหวัด องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ได้พบปะ หารือ ข้อราชการ แลกเปลี่ยนความคิดเห็นการปฏิบัติงาน ปัญหาต่างๆ ในแต่ละพื้นที่ และร่วมกันหาแนวทางในการแก้ไขปัญหาหรือป้องกัน เพื่อประโยชน์ในการพัฒนาจังหวัดปราจีนบุรี


     สำหรับการจัดกิจกรรมในครั้งนี้มีกำนัน ผู้ใหญ่บ้านในพื้นที่ตำบลโพธิ์งามและตำบลเกาะลอย อำเภอประจันตคาม จำนวน 25 คน เข้าร่วมกิจกรรม แลกเปลี่ยนความคิดเห็นและร่วมกันแก้ไขปัญหาในพื้นที่ เพื่อความเป็นอยู่ที่ดีขึ้นของประชาชนในพื้นที่ โดยผู้ว่าราชการจังหวัดได้เน้นย้ำนโยบายไทยนิยม ยั่งยืน ตอบสนองต่อนโยบายของรัฐบาล ในการเดินหน้าแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนในเชิงรุก และเน้นย้ำเรื่องความโปร่งใสในการดำเนินงาน ให้เป็นไปตามระเบียบ กฎหมายที่เกี่ยวข้อง อีกทั้งได้ให้นโยบายในการท่องเที่ยวระดับชุมชน ส่งเสริมการมีรายได้ให้กับชุมชนและครัวเรือนมากยิ่งขึ้น


[ ปิดหน้าต่างนี้ ]