ผู้ว่าราชการจังหวัดปราจีนบุรี พร้อมด้วยเหล่ากาชาดจังหวัดปราจีนบุรี และคณะ รับมอบเงินบริจาคเนื่องในงานวันรวมน้ำใจสู่กาชาดจังหวัดปราจีนบุรี
เนื้อหากิจกรรมโดยย่อ : วันที่ 13 มีนาคม 2561 นายสุริยะ อมรโรจน์วรวุฒิ ผู้ว่าราชการจังหวัดปราจีนบุรี พร้อมด้วยนางสุภวรรณ อมรโรจน์วรวุฒิ นายกเหล่ากาชาดจังหวัดปราจีนบุรี และนางเสาวภา วัชรกาฬ รองนายกเหล่ากาชาดจังหวัดปราจีนบุรี รับมอบเงินบริจาค บริษัท ยูไนเต็ด เปเปอร์ จำกัด (มหาชน ) และบริษัท ปราจีนแลนด์ จำกัด เนื่องในงานวันรวมน้ำใจสู่กาชาดจังหวัดปราจีนบุรี ระหว่างวันที่ 6 - 23 มีนาคม 2561 ณ สำนักงานเหล่ากาชาดจังหวัดปราจีนบุรี ในโอกาสนี้ขอขอบคุณท่าน และขออาราธนาคุณพระศรีรัตนตรัยและสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลาย โปรดประทานพรให้ท่านและครอบครัวเจริญด้วยจตุรพิธพรชัย และสัมฤทธิ์ผลในสิ่งอันพึงปรารถนาทุกประการ
วันที่ข่าว : 13/03/2561
หน่วยงาน : สำนักงานจังหวัดปราจีนบุรี
ผู้โพส : admin
เบอร์โทรศัพท์ : -
รายละเอียดข่าวสาร

     วันที่ 13 มีนาคม 2561  นายสุริยะ  อมรโรจน์วรวุฒิ ผู้ว่าราชการจังหวัดปราจีนบุรี พร้อมด้วยนางสุภวรรณ  อมรโรจน์วรวุฒิ นายกเหล่ากาชาดจังหวัดปราจีนบุรี และนางเสาวภา  วัชรกาฬ รองนายกเหล่ากาชาดจังหวัดปราจีนบุรี รับมอบเงินบริจาค บริษัท ยูไนเต็ด เปเปอร์ จำกัด (มหาชน ) และบริษัท ปราจีนแลนด์ จำกัด เนื่องในงานวันรวมน้ำใจสู่กาชาดจังหวัดปราจีนบุรี ระหว่างวันที่ 6 - 23 มีนาคม 2561  ณ สำนักงานเหล่ากาชาดจังหวัดปราจีนบุรี  ในโอกาสนี้ขอขอบคุณท่าน และขออาราธนาคุณพระศรีรัตนตรัยและสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลาย โปรดประทานพรให้ท่านและครอบครัวเจริญด้วยจตุรพิธพรชัย และสัมฤทธิ์ผลในสิ่งอันพึงปรารถนาทุกประการ


[ ปิดหน้าต่างนี้ ]