ผู้ว่าราชการจังหวัดปราจีนบุรีประชุมหารือการตัดเย็บเสื้อผ้าย้อนยุคตามนโยบายด้านการท่องเที่ยว
เนื้อหากิจกรรมโดยย่อ : วันนี้ 12 มีนาคม 2561 ที่หอประชุมสำนักงานเหล่ากาชาดจังหวัดปราจีนบุรี นายสุริยะ อมรโรจน์วรวุฒิ ผู้ว่าราชการจังหวัดปราจีนบุรี เป็นประธานการประชุมหารือการตัดเย็บเสื้อผ้าย้อนยุคสมัยรัชกาลที่ 5 ตามนโยบายการพัฒนาด้านส่งเสริมการท่องเที่ยว โดยมีตัวแทนกลุ่มแม่บ้านและกลุ่มผู้ผลิตสินค้าชุมชนจากทุกอำเภอเข้าร่วมการประชุม
วันที่ข่าว : 12/03/2561
หน่วยงาน : สำนักงานจังหวัดปราจีนบุรี
ผู้โพส : admin
เบอร์โทรศัพท์ : -
รายละเอียดข่าวสาร

     วันนี้ 12 มีนาคม 2561  ที่หอประชุมสำนักงานเหล่ากาชาดจังหวัดปราจีนบุรี  นายสุริยะ  อมรโรจน์วรวุฒิ ผู้ว่าราชการจังหวัดปราจีนบุรี เป็นประธานการประชุมหารือการตัดเย็บเสื้อผ้าย้อนยุคสมัยรัชกาลที่ 5 ตามนโยบายการพัฒนาด้านส่งเสริมการท่องเที่ยว โดยมีตัวแทนกลุ่มแม่บ้านและกลุ่มผู้ผลิตสินค้าชุมชนจากทุกอำเภอเข้าร่วมการประชุม


     สืบเนื่องจากจังหวัดปราจีนบุรีมีนโยบายการพัฒนาด้านส่งเสริมการท่องเที่ยว โดยการจัดให้มีกิจกรรมถนนวัฒนธรรมย้อนยุค และการแสดงแสง สี เสียง เพื่ออนุรักษ์ ฟื้นฟู และสืบสานศิลปวัฒนธรรมอันดีงามของท้องถิ่น ซึ่งส่งเสริมการศึกษาเรียนรู้ประวัติศาสตร์และการท่องเที่ยวของจังหวัด ในการนี้ผู้ว่าราชการจังหวัดได้เล็งเห็นถึงความสำคัญ ในการพัฒนาเศรษฐกิจชุมชน ส่งเสริมการมีรายได้ของกลุ่มสตรีในชุมชน จึงมีนโยบายในการ

ส่งเสริมผลิตภัณฑ์ท้องถิ่น ทั้งยังอำนวยความสะดวกแก่บุคลากรในพื้นที่ เปิดศูนย์ตัดเย็บชุดผ้าไทยย้อนยุคในสมัยรัชการที่ 5 ซึ่งประชาชนสามารถติดต่อขอรับบริการตัดเย็บ ได้ที่ศูนย์ตัดเย็บชุดผ้าไทยที่ศูนย์ราชการจังหวัดปราจีนบุรี โดยเริ่มต้นในวันที่ 19 มีนาคม 2561 เป็นต้นไป


[ ปิดหน้าต่างนี้ ]