ผู้ว่าราชการจังหวัดปราจีนบุรีประชุมเตรียมความพร้อมการจัดกิจกรรมถนนวัฒนธรรมย้อนยุค
เนื้อหากิจกรรมโดยย่อ : วันนี้ 12 มีนาคม 2561 ที่หอประชุมสำนักงานเหล่ากาชาดจังหวัดปราจีนบุรี นายสุริยะ อมรโรจน์วรวุฒิ ผู้ว่าราชการจังหวัดปราจีนบุรี เป็นประธานการประชุมเตรียมความพร้อมการจัดกิจกรรมถนนวัฒนธรรมย้อนยุค โดยมีนายทิวา วัชรกาฬ รองผู้ว่าราชการจังหวัดปราจีนบุรี นายสมชาย ชำนิ ปลัดจังหวัดปราจีนบุรี นางจารุณี วายลม หัวหน้าสำนักงานจังหวัดปราจีนบุรี พร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการที่เกี่ยวข้อง ร่วมประชุมเตรียมความพร้อมการจัดงานดังกล่าว
วันที่ข่าว : 12/03/2561
หน่วยงาน : สำนักงานจังหวัดปราจีนบุรี
ผู้โพส : admin
เบอร์โทรศัพท์ : -
รายละเอียดข่าวสาร

     วันนี้ 12 มีนาคม 2561  ที่หอประชุมสำนักงานเหล่ากาชาดจังหวัดปราจีนบุรี  นายสุริยะ  อมรโรจน์วรวุฒิ ผู้ว่าราชการจังหวัดปราจีนบุรี เป็นประธานการประชุมเตรียมความพร้อมการจัดกิจกรรมถนนวัฒนธรรมย้อนยุค โดยมีนายทิวา วัชรกาฬ รองผู้ว่าราชการจังหวัดปราจีนบุรี  นายสมชาย  ชำนิ  ปลัดจังหวัดปราจีนบุรี  นางจารุณี  วายลม หัวหน้าสำนักงานจังหวัดปราจีนบุรี พร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการที่เกี่ยวข้อง ร่วมประชุมเตรียมความพร้อมการจัดงานดังกล่าว


     โดยจังหวัดปราจีนบุรีมีนโยบายการพัฒนาจังหวัดด้านการส่งเสริมการท่องเที่ยวโดยการจัดให้มีกิจกรรมถนนวัฒนธรรมย้อนยุคและกิจกรรมแสง สี เสียง เพื่ออนุรักษ์ ฟื้นฟู และสืบสานศิลปวัฒนธรรมอันดีงามของท้องถิ่น ซึ่งส่งเสริมการศึกษาเรียนรู้ประวัติศาสตร์และการท่องเที่ยวของจังหวัด


     สำหรับกิจกรรมถนนวัฒนธรรมย้อนยุคจะจัดขึ้นในปลายเดือนมีนาคม 2561 และกิจกรรมแสง สี เสียง จะจัดขึ้นในเดือนพฤษภาคม 2561 ทั้งนี้จึงขอเชิญชวนข้าราชการทั้งภาครัฐ และเอกชน นักเรียน นักศึกษา ประชาชน ร่วมแต่งกายย้อยยุคในสมัยรัชการที่ 5 ทุกวันศุกร์ เพื่อเป็นการอนุรักษ์ และสืบสานวัฒนธรรมไทย รวมทั้งเป็นการประชาสัมพันธ์ ส่งเสริมด้านการท่องเที่ยวภายในจังหวัดอีกด้วย


[ ปิดหน้าต่างนี้ ]