ปราจีนบุรีจัดประชุมเชิงปฏิบัติการขับเคลื่อนเครือข่ายสิ่งแวดล้อมลุ่มน้ำปราจีนบุรีสู่การพัฒนาที่ยั่งยืน
เนื้อหากิจกรรมโดยย่อ : วันนี้ 9 มีนาคม 2561 เวลา 10.00 น. ณ อุทยานกบินทร์เฉลิมราชย์ อำเภอกบินทร์บุรี จังหวัดปราจีนบุรี นายสุริยะ อมรโรจน์วรวุฒิ ผู้ว่าราชการจังหวัดปราจีนบุรี มอบหมาย นายสัญชัย ขจรเวหาศน์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดปราจีนบุรี เป็นประธานเปิดการประชุมเชิงปฏิบัติการขับเคลื่อนเครือข่ายสิ่งแวดล้อมลุ่มน้ำปราจีนบุรีสู่การพัฒนาที่ยั่งยืน
วันที่ข่าว : 09/03/2561
หน่วยงาน : สำนักงานจังหวัดปราจีนบุรี
ผู้โพส : admin
เบอร์โทรศัพท์ : -
รายละเอียดข่าวสาร

     วันนี้ 9 มีนาคม 2561  เวลา 10.00 น.  ณ อุทยานกบินทร์เฉลิมราชย์ อำเภอกบินทร์บุรี จังหวัดปราจีนบุรี นายสุริยะ  อมรโรจน์วรวุฒิ ผู้ว่าราชการจังหวัดปราจีนบุรี มอบหมาย นายสัญชัย  ขจรเวหาศน์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดปราจีนบุรี เป็นประธานเปิดการประชุมเชิงปฏิบัติการขับเคลื่อนเครือข่ายสิ่งแวดล้อมลุ่มน้ำปราจีนบุรีสู่การพัฒนาที่ยั่งยืน โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้เกิดการแลกเปลี่ยนเรียนรู้บทเรียนการทำงานที่ผ่านมา และเป็นประโยชน์ในการพัฒนางาน กลไก ตลอดจนสามารถมีบทบาทต่อการดำเนินงานร่วมกับภาคส่วนต่าง ๆ ภายใต้สถานการณ์การเปลี่ยนแปลงในปัจจุบันได้อย่างเหมาะสมและมีประสิทธิภาพ


[ ปิดหน้าต่างนี้ ]