ผู้ว่าราชการจังหวัดปราจีนบุรีเปิดงานวันสตรีสากล ประจำปี 2561
เนื้อหากิจกรรมโดยย่อ : วันนี้ 8 มีนาคม 2561 เวลา 09.30 น. ที่หอประชุมโรงเรียนปราจิณราษฏรอำรุง นายสุริยะ อมรโรจน์วรวุฒิ ผู้ว่าราชการจังหวัดปราจีนบุรี เป็นประธานเปิดกิจกรรมเนื่องในวันสตรีสากล ประจำปี 2561 ภายใต้โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการดำเนินงานกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี แก่คณะกรรมการพัฒนาสตรีทุกระดับ โดยมีนายทิวา วัชรกาฬ รองผู้ว่าราชการจังหวัดปราจีนบุรี ปลัดจังหวัดปราจีนบุรี นายอำเภอเมืองปราจีนบุรี นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดปราจีนบุรี พร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการและสตรีดีเด่นด้านการพัฒนาชุมชนเข้าร่วมพิธี
วันที่ข่าว : 08/03/2561
หน่วยงาน : สำนักงานจังหวัดปราจีนบุรี
ผู้โพส : admin
เบอร์โทรศัพท์ : -
รายละเอียดข่าวสาร

     วันนี้ 8 มีนาคม 2561  เวลา 09.30 น.  ที่หอประชุมโรงเรียนปราจิณราษฏรอำรุง นายสุริยะ  อมรโรจน์วรวุฒิ ผู้ว่าราชการจังหวัดปราจีนบุรี เป็นประธานเปิดกิจกรรมเนื่องในวันสตรีสากล ประจำปี 2561 ภายใต้โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการดำเนินงานกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี แก่คณะกรรมการพัฒนาสตรีทุกระดับ โดยมีนายทิวา วัชรกาฬ รองผู้ว่าราชการจังหวัดปราจีนบุรี นายสมชาย ชำนิ ปลัดจังหวัดปราจีนบุรี นายนรเสฏร์  ศรีตะพัสโส นายอำเภอเมืองปราจีนบุรี นางบังอร  วิลาวัลย์ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดปราจีนบุรี พร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการและสตรีดีเด่นด้านการพัฒนาชุมชนเข้าร่วมพิธี

     จังหวัดปราจีนบุรีร่วมกับคณะกรรมการพัฒนาสตรีจังหวัดปราจีนบุรี จัดกิจกรรมเนื่องในวันสตรีสากล ประจำปี 2561 ภายใต้โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการดำเนินงานกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี แก่คณะกรรมการพัฒนาสตรีทุกระดับ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อบูรณาการการดำเนินงานพัฒนาสตรีทุกระดับ และเพื่อให้มีความรู้ ความเข้าใจ ในแนวทางการดำเนินงานกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี โดยมีกลุ่มเป้าหมายเป็นคณะกรรมการพัฒนาสตรีจังหวัดปราจีนบุรี และคณะกรรมการพัฒนาสตรีทุกระดับจาก 7 อำเภอ จำนวน 500 คน

     กิจกรรมภายในงานประกอบด้วย การแสดงของคณะกรรมการพัฒนาสตรี การมอบประกาศเกียรติคุณแก่สตรีดีเด่นด้านการพัฒนาชุมชน จำนวน 66 คน การบรรยายธรรมะแก่คณะกรรมการพัฒนาสตรี โดยพระอาจารย์สมพงษ์ รตนวํโส การจัดนิทรรศการการพัฒนาอาชีพดีเด่นของสมาชิกกองทุนฯและกิจกรรมกีฬาพื้นบ้านเชื่อมความสัมพันธ์ของคณะกรรมการพัฒนาสตรีอำเภอ


[ ปิดหน้าต่างนี้ ]