รองผู้ว่าราชการจังหวัดปราจีนบุรี เป็นประธานประชุมหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการให้ข่าวสารและการให้ความช่วยเหลือประชาชนผู้ประสบสาธารณภัย
เนื้อหากิจกรรมโดยย่อ : วันนี้ 8 มีนาคม 2561 เวลา 09.30 น. ณ ห้องประชุม 401 (สระมรกต) ชั้น 4 ศาลากลางจังหวัดปราจีนบุรี นายสุริยะ อมรโรจน์วรวุฒิ ผู้ว่าราชการจังหวัดปราจีนบุรี มอบหมาย นายสัญชัย ขจรเวหาศน์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดปราจีนบุรี เป็นประธานประชุมหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการให้การรับรู้ข่าวสารและการให้ความช่วยเหลือประชาชนผู้ประสบสาธารณภัยที่เกิดขึ้นได้ทันต่อเหตุการณ์ ซึ่งจังหวัดปราจีนบุรีได้รับผลกระทบจากสภาวะอากาศแปรปรวน ทำให้เกิดพายุฝนฟ้าคะนองกับมีลมกระโชกแรง และมีฝนตกหนักบางแห่ง ทำให้ที่อยู่อาศัยในพื้นที่ได้รับความเสียหายหลายแห่ง
วันที่ข่าว : 08/03/2561
หน่วยงาน : สำนักงานจังหวัดปราจีนบุรี
ผู้โพส : admin
เบอร์โทรศัพท์ : -
รายละเอียดข่าวสาร

     วันนี้ 8 มีนาคม 2561  เวลา 09.30 น.  ณ ห้องประชุม 401 (สระมรกต)  ชั้น 4 ศาลากลางจังหวัดปราจีนบุรี  นายสุริยะ  อมรโรจน์วรวุฒิ ผู้ว่าราชการจังหวัดปราจีนบุรี มอบหมาย นายสัญชัย  ขจรเวหาศน์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดปราจีนบุรี เป็นประธานประชุมหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการให้การรับรู้ข่าวสารและการให้ความช่วยเหลือประชาชนผู้ประสบสาธารณภัยที่เกิดขึ้นได้ทันต่อเหตุการณ์ ซึ่งจังหวัดปราจีนบุรีได้รับผลกระทบจากสภาวะอากาศแปรปรวน ทำให้เกิดพายุฝนฟ้าคะนองกับมีลมกระโชกแรง และมีฝนตกหนักบางแห่ง ทำให้ที่อยู่อาศัยในพื้นที่ได้รับความเสียหายหลายแห่ง


[ ปิดหน้าต่างนี้ ]