รองผู้ว่าราชการจังหวัดปราจีนบุรี ร่วมประชุมรับฟังความคิดเห็นจากการลงพื้นที่ของทีมขับเคลื่อนฯ ระดับตำบล ตามโครงการไทยนิยม ยั่งยืน ครั้งที่ 1
เนื้อหากิจกรรมโดยย่อ : วันนี้ 6 มีนาคม 2561 เวลา 14.00 น. นายสุริยะ อมรโรจน์วรวุฒิ ผู้ว่าราชการจังหวัดปราจีนบุรี มอบให้ นายทิวา วัชรกาฬ รองผู้ว่าราชการจังหวัดปราจีนบุรี นายสัญชัย ขจรเวหาศน์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดปราจีนบุรี นายสมชาย ชำนิ ปลัดจังหวัดปราจีนบุรี ร่วมประชุมรับฟังความคิดเห็นจากการลงพื้นที่ของทีมขับเคลื่อนฯ ระดับตำบล ตามโครงการไทยนิยม ยั่งยืน ครั้งที่ 1 โดยมีส่วนราชการที่เกี่ยวข้อง เข้าร่วมประชุมรับฟังความคิดเห็น จากการประชุม VDO Conference ของกระทรวงมหาดไทย ณ ห้องประชุม 402 (ศูนย์การเรียนรู้) ชั้น 4 ศูนย์ราชการจังหวัดปราจีนบุรี
วันที่ข่าว : 06/03/2561
หน่วยงาน : สำนักงานจังหวัดปราจีนบุรี
ผู้โพส : admin
เบอร์โทรศัพท์ : -
รายละเอียดข่าวสาร

     วันนี้ 6 มีนาคม 2561  เวลา 14.00 น.  นายสุริยะ  อมรโรจน์วรวุฒิ ผู้ว่าราชการจังหวัดปราจีนบุรี มอบให้ นายทิวา  วัชรกาฬ รองผู้ว่าราชการจังหวัดปราจีนบุรี นายสัญชัย  ขจรเวหาศน์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดปราจีนบุรี นายสมชาย  ชำนิ ปลัดจังหวัดปราจีนบุรี ร่วมประชุมรับฟังความคิดเห็นจากการลงพื้นที่ของทีมขับเคลื่อนฯ ระดับตำบล ตามโครงการไทยนิยม ยั่งยืน ครั้งที่ 1  โดยมีส่วนราชการที่เกี่ยวข้อง เข้าร่วมประชุมรับฟังความคิดเห็น จากการประชุม  VDO Conference ของกระทรวงมหาดไทย  ณ ห้องประชุม 402  (ศูนย์การเรียนรู้) ชั้น 4 ศูนย์

ราชการจังหวัดปราจีนบุรี


[ ปิดหน้าต่างนี้ ]