ผู้แทนพระองค์เปิดโครงการรถคลินิคจักษุศัลยกรรมเคลื่อนที่สภากาชาดไทย ในสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี รักษาฟรี เพื่อคุณภาพชีวิตที่ดีของคนไทย
เนื้อหากิจกรรมโดยย่อ : วันนี้ 6 มีนาคม 2561 เวลา 09.00 น. สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี อุปนายิกาผู้อำนวยการสภากาชาดไทย ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อม ให้นายแผน วรรณเมธี เลขาธิการสภากาชาดไทย เป็นผู้แทนพระองค์ เปิดและเยี่ยมโครงการรถคลินิกจักษุศัลยกรรมเคลื่อนที่สภากาชาดไทยในสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ผ่าตัดรักษาโรคตาฟรี แก่ประชาชนที่ยากไร้และอยู่ในพื้นที่ห่างไกล ณ โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านหนองตะแบก ตำบลตะพานหิน อำเภอนาดี จังหวัดปราจีนบุรี โดยมีนายสุริยะ อมรโรจน์วรวุฒิ ผู้ว่าราชการจังหวัดปราจีนบุรี พร้อมด้วยนางสุภวรรณ อมรโรจน์วรวุฒิ นายกเหล่ากาชาดจังหวัดปราจีนบุรี หัวหน้าส่วนราชการ นายอำเภอนาดี และคณะกรรมการเหล่ากาชาดจังหวัดปราจีนบุรีให้การต้อนรับ
วันที่ข่าว : 06/03/2561
หน่วยงาน : สำนักงานจังหวัดปราจีนบุรี
ผู้โพส : admin
เบอร์โทรศัพท์ : -
รายละเอียดข่าวสาร

     วันนี้ 6 มีนาคม 2561  เวลา 09.00 น.  สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี อุปนายิกาผู้อำนวยการสภากาชาดไทย ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อม ให้นายแผน วรรณเมธี เลขาธิการสภากาชาดไทย เป็นผู้แทนพระองค์ เปิดและเยี่ยมโครงการรถคลินิกจักษุศัลยกรรมเคลื่อนที่สภากาชาดไทยในสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ผ่าตัดรักษาโรคตาฟรี แก่ประชาชนที่ยากไร้และอยู่ในพื้นที่ห่างไกล ณ โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านหนองตะแบก ตำบลตะพานหิน อำเภอนาดี จังหวัดปราจีนบุรี โดยมีนายสุริยะ  อมรโรจน์วรวุฒิ ผู้ว่าราชการจังหวัดปราจีนบุรี พร้อมด้วยนางสุภวรรณ อมรโรจน์วรวุฒิ นายกเหล่ากาชาดจังหวัดปราจีนบุรี หัวหน้าส่วนราชการ นายอำเภอนาดี และคณะกรรมการเหล่ากาชาดจังหวัดปราจีนบุรีให้การต้อนรับ


     โครงการรถคลินิกจักษุศัลยกรรมเคลื่อนที่สภากาชาดไทยฯ เริ่มดำเนินการเมื่อวันที่ 1 เมษายน 2538 เพื่อเฉลิมพระเกียรติเนื่องในโอกาสที่สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี ทรงเจริญพระชนมายุครบ 40 พรรษา ออกปฏิบัติงานทุกสัปดาห์ที่ 3 ของเดือน และเพื่อให้งานรักษาโรคตาเข้าถึงประชาชนในท้องถิ่นมากยิ่งขึ้น ปี 2551 จึงจัดตั้งโครงการรถคลินิกจักษุศัลยกรรมเคลื่อนที่ ฯ ขึ้น ในรูปแบบการนำรถผ่าตัดเคลื่อนที่ลงไปปฏิบัติงานเชิงลึกระดับตำบล ที่โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล ปีละ 6 ครั้ง

 
     ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2538 เป็นต้นมา หน่วยแพทย์จักษุ ได้ปฏิบัติงานให้บริการตรวจรักษาผ่าตัดมาเป็นเวลาถึง 22 ปี ให้บริการรักษาโรคตาแก่ผู้ป่วยทั้งประชาชนทั่วไป พระภิกษุ แม่ชี รวมถึงนักบวชในศาสนาอื่นๆโดยไม่คิดค่าใช้จ่ายไปแล้วกว่า 190,000 ราย ทำการผ่าตัดไปแล้วกว่า 57,000 ราย


[ ปิดหน้าต่างนี้ ]