รองผู้ว่าราชการจังหวัดปราจีนบุรี เป็นประธานพิธีถวายเครื่องราชสักการะ และกล่าวคำถวายราชสดุดีเทิดพระเกียรติ เนื่องในวันมาตรฐานฝีมือแรงงานแห่งชาติ ประจำปี 2561
เนื้อหากิจกรรมโดยย่อ : วันนี้ 2 มีนาคม 2561 เวลา 09.00 น. นายสุริยะ อมรโรจน์วรวุฒิ ผู้ว่าราชการจังหวัดปราจีนบุรี มอบหมาย นายสัญชัย ขจรเวหาศน์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดปราจีนบุรี เป็นประธานพิธีถวายเครื่องราชสักการะ และกล่าวคำถวายราชสดุดีเทิดพระเกียรติ เนื่องในวันมาตรฐานฝีมือแรงงานแห่งชาติ ประจำปี 2561 เพื่อเทิดพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ที่ทรงมีพระมหากรุณาธิคุณต่อปวงชนชาวไทย และทรงพระปรีชาสามารถด้านการช่าง รวมทั้งทรงให้ความสำคัญในการพัฒนาฝีมือแรงงานการช่างไทย ณ หอประชุมวิทยาลัยเทคนิคปราจีนบุรี อำเภอเมืองปราจีนบุรี
วันที่ข่าว : 02/03/2561
หน่วยงาน : สำนักงานจังหวัดปราจีนบุรี
ผู้โพส : admin
เบอร์โทรศัพท์ : -
รายละเอียดข่าวสาร

     วันนี้ 2 มีนาคม 2561  เวลา 09.00 น.  นายสุริยะ  อมรโรจน์วรวุฒิ ผู้ว่าราชการจังหวัดปราจีนบุรี มอบหมาย นายสัญชัย  ขจรเวหาศน์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดปราจีนบุรี เป็นประธานพิธีถวายเครื่องราชสักการะ และกล่าวคำถวายราชสดุดีเทิดพระเกียรติ เนื่องในวันมาตรฐานฝีมือแรงงานแห่งชาติ ประจำปี 2561 เพื่อเทิดพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ที่ทรงมีพระมหากรุณาธิคุณต่อปวงชนชาวไทย และทรงพระปรีชาสามารถด้านการช่าง รวมทั้งทรงให้ความสำคัญในการพัฒนาฝีมือแรงงานการช่างไทย  ณ หอประชุมวิทยาลัยเทคนิคปราจีนบุรี อำเภอเมืองปราจีนบุรี


[ ปิดหน้าต่างนี้ ]