ผู้ว่าราชการจังหวัดปราจีนบุรี ประธานฝ่ายฆราวาส นำพุทธศาสนิกชนร่วมพิธีเวียนเทียนรอบรอยพระพุทธบาทคู่ เนื่องในวันมาฆบูชา ประจำปี 2561
เนื้อหากิจกรรมโดยย่อ : วันนี้ 1 มีนาคม 2561 ที่บริเวณโบราณสถานสระมรกต อำเภอศรีมโหสถ พระพิศาลศึกษากร เจ้าคณะจังหวัดปราจีนบุรี ประธานฝ่ายสงฆ์ และนายสุริยะ อมรโรจน์วรวุฒิ ผู้ว่าราชการจังหวัดปราจีนบุรี ประธานฝ่ายฆราวาส นำพุทธศาสนิกชนร่วมพิธีเวียนเทียนรอบรอยพระพุทธบาทคู่ เนื่องในวันมาฆบูชา ประจำปี 2561 โดยมีนางสุภวรรณ อมรโรจน์วรวุฒิ นากยเหล่ากาชาดจังหวัดปราจีนบุรี นายสาโรจน์ เอี่ยมองค์ ผู้พิพากษาหัวหน้าศาลจังหวัดปราจีนบุรี นายทิวา วัชรกาฬ นายสัญชัย ขจรเวหาศน์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดปราจีนบุรี นายสมชาย ชำนิ ปลัดจังหวัดปราจีนบุรี นางจารุณี วายลม หัวหน้าสำนักงานจังหวัดปราจีนบุรี หัวหน้าส่วนราชการ นายอำเภอในพื้นที่จังหวัดปราจีนบุรี และพุทธศาสนิกชนชาวจังหวัดปราจีนบุรีร่วมเวียนเทียนรอบรอยพระพุทธบาทคู่
วันที่ข่าว : 01/03/2561
หน่วยงาน : สำนักงานจังหวัดปราจีนบุรี
ผู้โพส : admin
เบอร์โทรศัพท์ : -
รายละเอียดข่าวสาร

     วันนี้ 1 มีนาคม 2561  ที่บริเวณโบราณสถานสระมรกต อำเภอศรีมโหสถ พระพิศาลศึกษากร เจ้าคณะจังหวัดปราจีนบุรี ประธานฝ่ายสงฆ์ และนายสุริยะ  อมรโรจน์วรวุฒิ ผู้ว่าราชการจังหวัดปราจีนบุรี ประธานฝ่ายฆราวาส นำพุทธศาสนิกชนร่วมพิธีเวียนเทียนรอบรอยพระพุทธบาทคู่ เนื่องในวันมาฆบูชา ประจำปี 2561โดยมีนางสุภวรรณ  อมรโรจน์วรวุฒิ นากยเหล่ากาชาดจังหวัดปราจีนบุรี  นายสาโรจน์  เอี่ยมองค์ ผู้พิพากษาหัวหน้าศาลจังหวัดปราจีนบุรี  นายทิวา  วัชรกาฬ  นายสัญชัย  ขจรเวหาศน์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดปราจีนบุรี  นายสมชาย  ชำนิ ปลัดจังหวัดปราจีนบุรี  นางจารุณี  วายลม หัวหน้าสำนักงานจังหวัดปราจีนบุรี หัวหน้าส่วนราชการ นายอำเภอในพื้นที่จังหวัดปราจีนบุรี และพุทธศาสนิกชนชาวจังหวัดปราจีนบุรีร่วมเวียนเทียนรอบรอยพระพุทธบาทคู่


     สำหรับวันมาฆบูชา ตรงกับวันขึ้น 15 ค่ำเดือน 3 ถือเป็นวันสำคัญทางพระพุทธศาสนาวันหนึ่ง และได้เวียนมาบรรจบอีกครั้ง โดยวันมาฆบูชา 2561 ตรงกับวันพฤหัสบดี 1 มีนาคม 2561 ความสำคัญของวันมาฆบูชา คือเป็นวันที่พระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงแสดง "โอวาทปาฏิโมกข์" แก่พระสงฆ์เป็นครั้งแรก หลังจากตรัสรู้มาแล้วเป็นเวลา 9 เดือน ซึ่งหลักคำสอนนี้เป็นหลักการ และวิธีการปฏิบัติต่างๆ หากสรุปเป็นใจความสำคัญ จะมีเนื้อหาว่า "ทำความดี ละเว้นความชั่ว ทำจิตใจให้บริสุทธิ์" โดยการไม่ทำบาปทั้งปวง คือ การลด ละ เลิก ทำบาปทั้งปวง การทำกุศลให้ถึงพร้อม และการทำจิตใจให้ผ่องใส


[ ปิดหน้าต่างนี้ ]