ผู้ว่าราชการจังหวัดปราจีนบุรี เปิดงานมาฆปูรมีศรีปราจีน ครั้งที่ 32
เนื้อหากิจกรรมโดยย่อ : วันนี้ 28 กุมภาพันธ์ 2561 ที่บริเวณโบราณสถานสระมรกต อำเภอศรีมโหสถ จังหวัดปราจีนบุรี นายสุริยะ อมรโรจน์วรวุฒิ ผู้ว่าราชการจังหวัดปราจีนบุรี เป็นประธานเปิดงานมาฆปูรมีศรีปราจีน ครั้งที่ 32 ประจำปี 2561 โดยมี นางสุภวรรณ อมรโรจน์วรวุฒิ นายกเหล่ากาชาดจังหวัดปราจีนบุรี นายทิวา วัชรกาฬ นายสัญชัย ขจรเวหาศน์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดปราจีนบุรี นายสมชาย ชำนิ ปลัดจังหวัดปราจีนบุรี นางจารุณี วายลม หัวหน้าสำนักงานจังหวัดปราจีนบุรี นายอำเภอทุกอำเภอ นางบังอร วิลาวัลย์ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดปราจีนบุรี พร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการ องค์กรภาครัฐ และเอกชน และพสกนิกรชาวจังหวัดปราจีนบุรี เข้าร่วมงานจำนวนมาก
วันที่ข่าว : 28/02/2561
หน่วยงาน : สำนักงานจังหวัดปราจีนบุรี
ผู้โพส : admin
เบอร์โทรศัพท์ : -
รายละเอียดข่าวสาร

     วันนี้ 28 กุมภาพันธ์ 2561 ที่บริเวณโบราณสถานสระมรกต อำเภอศรีมโหสถ จังหวัดปราจีนบุรี  นายสุริยะ  อมรโรจน์วรวุฒิ ผู้ว่าราชการจังหวัดปราจีนบุรี เป็นประธานเปิดงานมาฆปูรมีศรีปราจีน ครั้งที่ 32 ประจำปี 2561 โดยมีนางสุภวรรณ  อมรโรจน์วรวุฒิ นายกเหล่ากาชาดจังหวัดปราจีนบุรี นายทิวา  วัชรกาฬ  นายสัญชัย  ขจรเวหาศน์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดปราจีนบุรี  นายสมชาย  ชำนิ ปลัดจังหวัดปราจีนบุรี  นางจารุณี  วายลม หัวหน้าสำนักงานจังหวัดปราจีนบุรี  นายอำเภอทุกอำเภอ  นางบังอร  วิลาวัลย์ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดปราจีนบุรี พร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการ องค์กรภาครัฐ และเอกชน และพสกนิกรชาวจังหวัดปราจีนบุรี เข้าร่วมงานจำนวนมาก

     การจัดงานเทศกาลมาฆปูรมีศรีปราจีน ครั้งที่ 32 ประจำปี 2561 กำหนดจัดขึ้นระหว่างวันที่ 22 กุมภาพันธ์ - 2 มีนาคม 2561 เพื่อเป็นการบูชา และน้อมรำลึกถึงคุณพระพุทธ พระธรรม และพระสงฆ์ รวมทั้งคำสั่งสอนขององค์พระสัมมาสัมพุทธเจ้า รวมทั้งส่งเสริมการท่องเที่ยวทางวัฒนธรรมของจังหวัดปราจีนบุรี และเป็นการสืบทอดรักษาพระพุทธศาสนา ซึ่งเป็นศาสนาประจำชาติไทยให้คงอยู่ต่อไป


     สำหรับกิจกรรมในงาน ประกอบด้วย การสักการะพระบรมสารีริกธาตุ รอยพระพุทธบาทคู่ การปฏิบัติธรรมของนักเรียน นักศึกษา การแสดงศิลปวัฒนธรรม กิจกรรมทางวิชาการ นิทรรศการโต๊ะหมู่บูชา การจำหน่ายสินค้าผลิตภัณฑ์ชุมชน ตลาดวิถีถิ่นวิถีไทย กิจกรรมโรงทาน โดยเฉพาะในวันที่ 1 มีนาคม 2561 ซึ่งเป็นวันมาฆบูชา กำหนดจัดพิธีเวียนเทียนรอบรอยพระพุทธบาทคู่ และการแสดงเทศนาพระโอวาทปกติโมกข์ เพื่อความเป็นสิริมงคลอีกด้วย


[ ปิดหน้าต่างนี้ ]