จังหวัดปราจีนบุรีประชุมหารือเกี่ยวกับการจัดการขยะ ร่วมกับคณะกรรมาธิการการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม สภานิติบัญญัติแห่งชาติ
เนื้อหากิจกรรมโดยย่อ : วันนี้ 28 กุมภาพันธ์ 2561 ที่ห้องประชุมสระมรกต ศาลากลางจังหวัดปราจีนบุรี พลเอกนิพัทธ์ ทองเล็ก ที่ปรึกษาคณะกรรมาธิการและประธานคณะอนุกรรมาธิการการทรัพยากรทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมชุมชนเมือง เป็นประธานประชุมหารือเกี่ยวกับการจัดการขยะ ร่วมกับคณะกรรมาธิการการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม สภานิติบัญญัติแห่งชาติ โดยมีนายสุริยะ อมรโรจน์วรวุฒิ ผู้ว่าราชการจังหวัดปราจีนบุรี ผู้ว่าราชการจังหวัดปราจีนบุรี หัวหน้าสำนักงานจังหวัดปราจีนบุรี นายกองค์การบริการส่วนจังหวัดปราจีนบุรี พร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการที่เกี่ยวข้องและคณะกรรมาธิการการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม สภานิติบัญญัติแห่งชาติเข้าร่วมการประชุม
วันที่ข่าว : 28/02/2561
หน่วยงาน : สำนักงานจังหวัดปราจีนบุรี
ผู้โพส : admin
เบอร์โทรศัพท์ : -
รายละเอียดข่าวสาร

     วันนี้ 28 กุมภาพันธ์ 2561  ที่ห้องประชุมสระมรกต ศาลากลางจังหวัดปราจีนบุรี  พลเอกนิพัทธ์  ทองเล็ก ที่ปรึกษาคณะกรรมาธิการและประธานคณะอนุกรรมาธิการการทรัพยากรทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมชุมชนเมือง เป็นประธานประชุมหารือเกี่ยวกับการจัดการขยะ ร่วมกับคณะกรรมาธิการการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม สภานิติบัญญัติแห่งชาติ โดยมีนายสุริยะ  อมรโรจน์วรวุฒิ ผู้ว่าราชการจังหวัดปราจีนบุรี  นายทิวา  วัชรกาฬ รองผู้ว่าราชการจังหวัดปราจีนบุรี  นางจารุณี  วายลม หัวหน้าสำนักงานจังหวัดปราจีนบุรี  นางบังอร  วิลาวัลย์ นายกองค์การบริการส่วนจังหวัดปราจีนบุรี พร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการที่เกี่ยวข้องและคณะกรรมาธิการการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม สภานิติบัญญัติแห่งชาติเข้าร่วมการประชุม

     คณะกรรมาธิการการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม สภานิติบัญญัติแห่งชาติได้ศึกษาดูงานเกี่ยวกับการบริหารจัดการขยะของจังหวัดปราจีนบุรีโดยผู้ว่าราชการจังหวัดปราจีนบุรีได้บรรยายสรุปเกี่ยวกับสภาพปัญหาและแนวทางการแก้ไขปัญหาการจัดการขยะของจังหวัดปราจีนบุรี โดยมีผู้อำนวยการสำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดปราจีนบุรี ท้องถิ่นจังหวัดปราจีนบุรี อุตสาหกรรมจังหวัดปราจีนบุรี นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดปราจีนบุรี นายกเทศมนตรีเมืองปราจีนบุรี ร่วมหารือร่วมกับคณะกรรมาธิการการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม สภานิติบัญญัติแห่งชาติเพื่อหาแนวทางในการแก้ไขปัญหาด้านการจัดการขยะร่วมกัน


[ ปิดหน้าต่างนี้ ]