นายกเหล่ากาชาดจังหวัดปราจีนบุรีนำคณะกรรมาธิการการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม สภานิติบัญญัติแห่งชาติ เข้าเยี่ยมชมตึกเจ้าพระยาอภัยภูเบศร
เนื้อหากิจกรรมโดยย่อ : วันนี้ 28 กุมภาพันธ์ 2561 เวลา 13.00 น. คณะกรรมาธิการการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม สภานิติบัญญัติแห่งชาติ นำโดย พลเอกนิพัทธ์ ทองเล็ก ที่ปรึกษาคณะกรรมาธิการ และ ประธานคณะอนุกรรมการการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมชุมชนเมือง ได้นำคณะฯ เข้าเยี่ยมชมตึกเจ้าพระยาอภัยภูเบศร ในการนี้ นายสุริยะ อมรโรจน์วรวุฒิ ผู้ว่าราชการจังหวัดปราจีนบุรี มอบให้ นางสุภวรรณ อมรโรจน์วรวุฒิ นายกเหล่ากาชาดจังหวัดปราจีนบุรี พร้อมด้วย นายทิวา วัชรกาฬ รองผู้ว่าราชการจังหวัดปราจีนบุรี นางจารุณี วายลม หัวหน้าสำนักงาน
จังหวัดปราจีนบุรี นายวิเชียร ระดมสุทธิศาล รองผู้อำนวยการโรงพยาบาลเจ้าพระยาอภัยภูเบศร ให้การต้อนรับ
วันที่ข่าว : 28/02/2561
หน่วยงาน : สำนักงานจังหวัดปราจีนบุรี
ผู้โพส : admin
เบอร์โทรศัพท์ : -
รายละเอียดข่าวสาร

     วันนี้ 28 กุมภาพันธ์ 2561  เวลา 13.00 น.  คณะกรรมาธิการการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม สภานิติบัญญัติแห่งชาติ นำโดย พลเอกนิพัทธ์ ทองเล็ก ที่ปรึกษาคณะกรรมาธิการ และ ประธานคณะอนุกรรมการการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมชุมชนเมือง  ได้นำคณะฯ เข้าเยี่ยมชมตึกเจ้าพระยาอภัยภูเบศร ในการนี้ นายสุริยะ  อมรโรจน์วรวุฒิ ผู้ว่าราชการจังหวัดปราจีนบุรี มอบให้ นางสุภวรรณ  อมรโรจน์วรวุฒิ นายกเหล่ากาชาดจังหวัดปราจีนบุรี พร้อมด้วย นายทิวา  วัชรกาฬ รองผู้ว่าราชการจังหวัดปราจีนบุรี  นางจารุณี  วายลม หัวหน้าสำนักงานจังหวัดปราจีนบุรี  นายวิเชียร  ระดมสุทธิศาล รองผู้อำนวยการโรงพยาบาลเจ้าพระยาอภัยภูเบศร ให้การต้อนรับ


[ ปิดหน้าต่างนี้ ]