คณะกรรมาธิการการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม สภานิติบัญญัติแห่งชาติ เข้าศึกษารวบรวมข้อมูลข้อเท็จจริงเกี่ยวกับศึกษาการจัดการป่าในกรุง และการจัดการขยะของจังหวัดปราจีนบุรี
เนื้อหากิจกรรมโดยย่อ : วันนี้ 28 กุมภาพันธ์ 2561 เวลา 09.30 น. คณะกรรมาธิการการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม สภานิติบัญญัติแห่งชาติ นำโดย พลเอกนิพัทธ์ ทองเล็ก ที่ปรึกษาคณะกรรมาธิการ และ ประธานคณะอนุกรรมการการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมชุมชนเมือง ได้นำคณะฯ ศึกษารวบรวมข้อมูลข้อเท็จจริงเกี่ยวกับศึกษาการจัดการป่าในกรุง กิจกรรมป่านิเวศ ศึกษาสภาพศูนย์การเรียนรู้ความหลากหลายทางชีวภาพ และความยั่งยืน (ชีวพนาเวศ) Toyota Biodiversity and sustainability Learningผ Center และ การจัดการขยะของจังหวัดปราจีนบุรี ระหว่างวันที่ 27 - 28 กุมภาพันธ์ 2561 ณ จังหวัดฉะเชิงเทรา และจังหวัดปราจีนบุรี ณ ห้องประชุม 401 (สระมรกต) ชั้น 4 ศาลากลางจังหวัดปราจีนบุรี
วันที่ข่าว : 28/02/2561
หน่วยงาน : สำนักงานจังหวัดปราจีนบุรี
ผู้โพส : admin
เบอร์โทรศัพท์ : -
รายละเอียดข่าวสาร

     วันนี้ 28 กุมภาพันธ์ 2561  เวลา 09.30 น.  คณะกรรมาธิการการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม สภานิติบัญญัติแห่งชาติ นำโดย พลเอกนิพัทธ์ ทองเล็ก ที่ปรึกษาคณะกรรมาธิการ และ ประธานคณะอนุกรรมการการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมชุมชนเมือง  ได้นำคณะฯ ศึกษารวบรวมข้อมูลข้อเท็จจริงเกี่ยวกับศึกษาการจัดการป่าในกรุง กิจกรรมป่านิเวศ ศึกษาสภาพศูนย์การเรียนรู้ความหลากหลายทางชีวภาพ และความยั่งยืน (ชีวพนาเวศ) Toyota  Biodiversity and sustainability Learningผ Center และการจัดการขยะของจังหวัดปราจีนบุรี ระหว่างวันที่ 27 - 28 กุมภาพันธ์ 2561  ณ จังหวัดฉะเชิงเทรา และจังหวัดปราจีนบุรี  ในการนี้ นายสุริยะ  อมรโรจน์วรวุฒิ ผู้ว่าราชการจังหวัดปราจีนบุรี  พร้อมด้วย นายทิวา  วัชรกาฬ รองผู้ว่าราชการจังหวัดปราจีนบุรี ให้การต้อนรับ  ณ ห้องประชุม 401 (สระมรกต) ชั้น 4  ศาลากลางจังหวัดปราจีนบุรี


[ ปิดหน้าต่างนี้ ]